olle nordin

5 tips för att driva digital transformation

Joni_jasmin2-1-1Jasmin Yaya och Joni Lindgren, Growth Leads och programledare för Growthpodden.

Rebel & Birds Growth Leads har hjälpt flera företag att driva digital transformation och tillväxt. Oavsett bransch, ger vi dig konkreta råd för att driva digital transformation och vilka kompetenser du behöver ha med dig på resan.

Hör vårt poddavsnitt med våra Growth Leads Joni Lindgren och Jasmin Yaya, om deras erfarenheter att hjälpa organisationer med digital transformation.

Först behöver du förstå vad digital transformation innebär
Det är en organisatorisk transformation och ett arbetssätt som behöver förändras. Det är användandet av teknik som ska förbättra företagets prestation, skapa mervärde för slutanvändarna och på så sätt öka lojaliteten och affären. Digital transformation innebär både en kulturell och organisatorisk förändring men också en förändring av ledarskap.

1. Säkerställ att alla arbetar mot samma mål
Man tror oftast att alla anställda redan vet vilka mål organisationen ska uppnå. Men det är inte alltid fallet, i alla fall inte i detalj. Vet inte alla exakt vad målet är, kommer alla arbeta i olika riktningar. Prata med dina anställda och se till att alla förstår vad målet är. Och se till att de har rätt förutsättningar för att kunna jobba för att uppnå det.

2. Lyssna på growth-experterna
Fråga personer inom organisationen som har expertkompetens inom digital growth. Fråga dem; “Vi vill tjäna så här mycket pengar, på den här tiden, med den här budgeten. Vad skulle du göra för att nå dit?“. Du har flera personer att ta hjälp av. Antagligen någon som arbetar med sökordsoptimering, en produktägare som leder utvecklingsteamet och en marknadskommunikatör som är expert på att skriva i digitala kanaler. Alla dessa personer kan troligtvis hjälpa dig som företagsledare. De har den digitala kompetensen och förståelsen för vilken metod och teknik som krävs för att nå målet.

3. Se till att IT-avdelningen och marknadsavdelningen arbetar tillsammans mot samma mål
Utvecklare sitter traditionellt på IT-avdelningen. Det fungerar inte, de behöver arbeta krossfunktionellt tillsammans med marknadsavdelningen för att på så vis förstå organisationens behov ur ett holistiskt perspektiv.

4. Använd dig av en Growth Lead som leder processen för att öka antalet återkommande kunder.
Alla vet att man inte överlever på engångskunder. Det finns olika namn för den rollen, några exempel är Product Owner, Product Manager, Growth Manager – eller Growth Lead som vi kallar det. Den ansvarar för att leda en process och team som ska öka antalet återkommande kunder. Den här personen ska kunna sätta mål, arbeta datadrivet och prioritera produktutveckling för att säkerställa återkommande kunder ökar.

5. Ha flera krossfunktionella team som ansvarar för varsitt nyckeltal
Istället för att olika avdelningar i organisationen ska äga olika nyckeltal, borde det istället vara krossfunktionella team som äger varsitt nyckeltal. De nyckeltalen ska i sin tur mappa mot ett enda övergripande mål. Varje team ska bestå av flera olika expertkompetenser som utvecklare, analytiker, UX-designers och Growth Lead för att uppnå nyckeltalet som teamet äger och påverkar.

Att ha en analytiker med sig i teamet gör stor skillnad. En person med digital kunskap, har affärsförståelse, kan analysera datan som kommer in och kan mappa den mot affärsmålen. Analytikern hjälper de andra i teamet att ta beslut på analys och insikter.