Pelle Sten

Öresundskraft + Rebel & Bird = Sant!

Nu är vi igång med det fleråriga projektet för att skapa innovativa lösningar för det digitala kundmötet som ser till att Öresundskrafts kunders behov alltid är i centrum.

Benjamin Glaser driver en framtidsworkshop på Öresundskraft.Här jobbar Rebel & Birds Benjamin Glaser med projektgruppen på Öresundskraft för att skapa en samlad bild av kundernas behov de närmaste tio åren.

Öresundskraft är ett ovanligt företag på den svenska elmarknaden. De har länge skapat hållbara energilösningar, men de säljer inte bara el och fjärrvärme utan även fiber åt privatpersoner och företag i nordvästra Skåne. Nu hjälper Rebel & Bird och B3IT Öresundskraft att skapa ett digitalt kundmöte i världsklass.

Öresundskraft är ett bolag som ligger i framkant av utvecklingen, vilket syns bland annat i att man driver Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk, Filbornaverket, och deras planerade utbyggnad av fjärrkyla som i dagarna prisades vid FN:s klimatmöte i Bonn.

Men hur skapar man prisvinnande digitala tjänster som kunderna har nytta av?

Vi jobbar mot två parallella tidshorisonter samtidigt, dels den korta: Vad hjälper Öresundskrafts kunder mest under nästa år, och dels en längre: Vad vill kunderna ha om tio år?

Speciellt i det långa perspektivet är det lätt att komma fram till många olika innovativa idéer men utmaningen är alltid att bestämma vilket fokus man ska ha och vilka kategorier av idéer som ska prioriteras.

Ett bra sätt att få koll på prioriteringarna är att börja med verksamhetens affärsmål och kunskap, för att sedan ta reda på kundernas behov och önskemål och sist men inte minst checka av det hela mot övergripande trender och framtidsspaningar.

Nu fortsätter vi arbetet med skapa ett kundmöte i världsklass.