Pelle Sten

Så fyller du en redaktionell kalender

Ok! Du vill börja använda en redaktionell kalender – men hur gör du? Starta en inventering. Den här skiljer sig naturligtvis beroende på vad det är för företag eller organisation som du jobbar på. Men i stora drag är det samma process. Inventeringen består av tre delar: Vad vill organisationen kommunicera det närmaste halvåret? Prata med marknadsavdelningen och/eller ledningen. Vilka ...