Fredrik Wass

Så förändras branschens kompetensbehov


Förra veckan presenterades ett nytt Advisory Board för Berghs School of Communication. Rebel & Birds medarbetare Fredrik Wass fick förnyat förtroende som medlem och här sammanfattar han både branschens utveckling och rådets uppgift.

Berghs Advisory Board är en rådgivande panel med uppgift att hjälpa till i utvecklingen av Berghs utbildningar och säkerställa att framtidens medarbetare får rätt kompetens och inriktning.

En viktig anledning till att jag är med är dels för att bredda perspektivet hos gruppen som helhet men också för att det ger mig väldigt mycket att dela egna och andras erfarenheter, utanför min egen krets. Att diskutera begreppet kompetens med en ung entreprenör är inte samma sak som att göra det med en senior reklambyråprofil. Men båda finns med bland medlemmarna.

Sedan tidigare finns en ganska tung tradition från den klassiska reklambranschen hos Berghs, men under de senaste åren har den utmanats rejält i form av helt nya kurser och program som möter upp dagens kommunikationslandskap på ett bra sätt.

Samma sak märks i byråbranschen generellt där de flesta byråer idag jobbar gränsöverskridande med lösningar som sträcker sig från traditionell PR, reklam och annonsering vidare till digitalt engagemang hos målgruppen, growth hacking, rörligt, interaktivt och allt däremellan.

Utvecklingen märks även för den som tittar på de examensprojekt som Berghs-studenterna genomför. Ofta handlar det lika mycket om att skapa nya tjänster och produkter åt uppdragsgivarna som att arbeta med klassisk marknadsföring kring en befintlig lösning.

Just insikten om hur produkt- och tjänsteutveckling kan fungera som en del av marknadsföringen är en viktig del av hur vi på Rebel & Bird tar oss an våra uppdrag. Både nya och mer traditionella metoder används, men alltid med stort fokus på mätbarhet, tillväxt och konvertering genom growth marketing/hacking i både fysiska och digitala kanaler.