Malin Crona

Därför är jag en Geek Girl

Malin Crona

På lördag tar jag mig till Tekniska muséet i Stockholm tillsammans med flera hundra andra tjejer som samlas för årets Geek Girl Meetup.

Varför?

Den största förändringen vid varje paradigmskifte i mänsklighetens historia är inte den fysiska.

Det är lätt att tro det.

Att de fysiska betingelserna, att gå från jägare/samlare till att bli bofast, att flytta från landet till staden, från den muntliga traditionen till tryckerikonsten, från papper till digitalt, skulle vara det som påverkar människor mest.

Och visst, det är klart att de fysiska omständigheterna påverkar. Att våra hjärnor förändras när vi inte längre behöver lägga allt på minnet, utan kan slå upp det. Att vi inte längre dagligen behöver kunna fly från rovdjur utan måste ge utlopp för våra stresshormoner på något annat sätt. Och så vidare.

Men framför allt handlar skiftena om att gamla maktstrukturer faller sönder.

Det är därför jag är en Geek girl.

För att det som inte var möjligt tidigare blir möjligt när tekniken ändras.

För att samarbete och nätverk är avgörande för att ta sig fram i en digital värld.

För att det inte längre går att tro att någon annan kan göra saker åt oss som vi måste göra själva. För att vi inte längre måste göra saker som andra gör så mycket bättre.

För att det blir mycket roligare att göra saker tillsammans och dela med sig.

Makt handlar om möjligheten att kunna påverka. Vi har större möjlighet att påverka än vi tror. Om makt tidigare handlat om att hålla information hemlig och ha ett kunskapsövertag handlar makt i dag i allt större utsträckning om att kunna be om hjälp och att dela med sig.

Vi blir helt enkelt bättre tillsammans.

Vad jag tar med mig dit? En lyssnande approach för att snappa upp vem som bäst behöver min hjälp.

Vad jag vill ta med mig hem? Nya verktyg för att dela med mig av min kunskap till andra.

Och i sann Geek Girl anda är det vi som är där som ser till att det blir vad det blir. Och hjälps åt.

Själv ska jag moderera en debatt om hur vi får fler tjejer att vilja jobba och fortsätta jobba med tech.
Kom och lyssna!

Eller, om du mot all förmodan stannar hemma - kolla på sändningarna. Allt kommer att streamas.