Pelle Sten

Därför jobbar vi med tillväxttrappan – inte tillväxttratten

En utmaning för många företag och organisationer är att skapa rätt produkt för rätt marknad. Förra veckan gav vi några tips om hur vi jobbar med det. Men om du har en bra produkt, hur ska du då tänka när du jobbar med att nå ut till nya kunder och behålla existerande användare? Det berättar vi i dagens inlägg.

Tro inte på tillväxttratten.

Det traditonella sättet som många marknadsförare ser på tillväxt är att det är en tratt där kunderna ska passera olika nivåer. I flödet rinner kunderna igenom de olika nivåerna i tratten från det att de är nya användare till att de blir lojala ambassadörer. En del trillar ur tratten och på slutet finns det ett visst antal användare kvar. Enligt vår erfarenhet är det ett alldeles för enkelt sätt att se på saken.

I stället menar vi att det är en trappa där användarna fattar aktiva val att ta sig till nästa steg. Antalet användare som tar sig vidare mellan de olika stegen är väldigt varierande från fall till fall, beroende på vad det är för produkt som du säljer.

Tillväxttrappan leder dig rätt.

Tillväxttrappan består av samma fyra faser som tratten, men vi arbetar alltså mycket mer medvetet med att aktivera kunderna att ta sig mellan de olika faserna. (Faserna är anskaffning, aktivering, intäkter och lojalitet).

Vi vill se till att besökarna tar sig hela vägen upp. Det är ett aktivt val från användaren, inte något som bara händer. Mellan varje steg går användaren från en fas till en annan, du har konvertering.

Lite övergripande kan man säga att digital marknadsföring vanligen fokuserar på de två första stegen i tillväxttrappan, vilket är lätt att göra med hjälp av olika kampanjer där man skyfflar in nya användare till en produkt eller tjänst.

Det vi sysslar med – growth hacking – ser i stället på hela trappan eftersom en användare, en kund inte blir värdefull för ett företag förrän den stannar kvar och fortsätter använda tjänsten.

Exempelvis en nätbutik har inkomster från enstaka köp från personer på de första stegen i tillväxttrappan och det är ju bra men där bör fokus ligga på livstidsvärdet på kunden och jobba för att få upp dem längre i trappan. Och att bara fokusera på anskaffning kan slå fel om du inte tar hänsyn till detta.

Andra fel du kan göra är att bara mäta CTR på en banner utan att se om de registrerar sig. Eller att bara se på registreringar men inte se om någon av dem blir betalande kunder.

Därför är det smartare och bättre att se över hela trappan och kundresan för att bygga kundlojalitet från dag 1.

Vill du ha hjälp med att guida dina kunder rätt i tillväxttrappan? Säg hej!