Pelle Sten

Det här är datadriven strategi

Att skapa en datadriven strategi handlar om att samla in data, att analysera data, att skapa hypoteser utifrån dataanalysen, i kombination med magkänsla, och att sedan skapa en plan för hur man ska testa hypotesen.

Att jobba med en datastrategi

Se till att flera på företaget eller i organisationen kan ta del av den data ni samlar in men tänk på att anpassa den till mottagaren så att den går att agera på. En analytiker behöver ha det i råare form, en ledningsgrupp behöver ha en tolkad summering. Dashboards är bra för att visa mål, eller för att knyta ihop feedbackloopen för att se resultat av genomförda ändringar, till exempel.

Analyser ska baseras på riktig användardata, inte gissningar. I processen med att hitta en Product Market Fit är det rimligt att ta fram en första Minimal Viable Product för att kunna börja hämta in riktig data. Det här blir det första steget i en lång process av iterationer utifrån den datadrivna strategin.

Att basera planer på data

Det är viktigt att tänka på att en aktiv dataplan inte ska vara ett statistiska dokument utan något som uppdateras baserat på insikter.

Ta fram en produkt så fort som möjligt som går att testas på något sätt. Skapa rapporter och analysera dem. Utifrån den här analysen sätter du upp en hypotes på vad som ska göras, i stort eller smått. Utifrån den här hypotesen sätter du upp en plan på hur det ska genomföras, till exempel av utvecklare och/eller designers.

Hypotesen som testas kan vara större eller mindre. I en existerande produkt handlar det kanske bara om att A/B-testa en rubrik, i MVP- eller prototypstadiet är det något mycket större. Och då är det viktigt att tänka på vilken typ av slutsatser man kan dra av ett test.

Testar du en omformulerad rubrik går det potentiellt att dra slutsatser att den ena eller den andra rubriken var bättre utifrån kvantitativ data.

Testar du en prototyp handlar det ofta om användartestning och då är datan antingen kvalitativ, eller ”rå” beteendedata som du analyserar och försöker dra slutsatser av.

Jobbar du i en stor organisation är det bra att varje grupp har tillgång till relevant data, mandat att fatta beslut och resurser att genomföra projekt. Ju kortare beslutsvägar mellan dataanalysen och genomförandet av en ny plan desto bättre.

Både i en prototyp och i en existerande produkt kan du även testa hypoteser med hjälp av funktioner som inte har implementerats. Det kan du till exempel göra genom att visa menyval men att inte ha något annat än en text eller en enkät bakom. Då kan du se om någon som utforskar tjänsten/appen väljer att titta på det och eventuellt vad de tycker om det.

Vill du ha hjälp att börja jobba med en datadriven strategi? Säg hej!