Fredrik Wass

Det viktigaste du behöver veta om internet 2016


Varje år släpper Mary Meeker en rapport över de viktigaste trenderna på nätet. Rapporten för 2016 innehåller en stor mängd statistik och källor som tillsammans bildar ett viktigt underlag för många beslutsfattare. För att du ska slippa ta dig igenom de 213 sidorna i rapporten har vi samlat det viktigaste i det här inlägget.

De stora globala trenderna när det gäller internetanvändande visar förstås siffror som i de flesta fall pekar uppåt. Digitaliseringen pågår för fullt i alla branscher och i alla länder.

Här är några av slutsatserna från Meeker Report 2016 i korthet:

  • Antalet internetanvändare ökar, även om ökningstakten när det gäller till exempel försäljningen av smarta mobiler minskar.
  • Visuell kommunikation oavsett sammanhang föredras av allt fler målgrupper
  • Större fokus på röstbaserade gränssnitt
  • Meddelandetjänsterna blir allt viktigare även för kommersiella aktörer via till exempel botar som kan chatta på mer raffinerade sätt med kunderna
  • Mobilannonsering är undervärderad jämfört med print, radio och tv

Tillväxten stannar av


Fem viktiga faktorer för tillväxt över de senaste två årtiondena förlorar i kraft. Det måste inte vara en dålig sak för den som kan kontra med innovativa lösningar, men det ställer höga krav på organisationer och människor.

Det investeras på tok för lite i mobil annonsering


Print, radio och tv-annonsering är övervärderat enligt Meeker Report. I alla fall sett till den tid människor lägger på att konsumera respektive medium, och för mobilen är det alltså tvärtom.

Hypernischad annonsering dumpar annonspriser


Via internet kan kommunikationen med olika målgrupper ske allt mer nischat och anpassat vilket ökar relevansen hos mottagaren och drastiskt sänker kostnaden för avsändaren i många fall. "Hypertargeting" används och användartillväxten skapas både genom sociala medier och traditionell digital annonsering.

Millenials gillar visuell kommunikation


En tydlig trend visar att tjänster som erbjuder visuell kommunikation premieras före textbaserade alternativ. I alla fall av de som kommunicerar mest. Att bara tänka text är generellt en dålig idé oavsett vad du vill kommunicera. Rörligt och visuellt är helt klart på frammarsch som de viktigaste formaten och annan statistik visar en stor ökning när det gäller hur bilder används av människor för att kommunicera, sälja saker och sprida information.

Meddelandetjänsterna äger vår tid i mobilen


Giganter som Whatsapp och WeChat är här för att stanna. Trenden går även mot att meddelandeapparna blir inkörsporten även till andra typer av tjänster som e-handel och media. Botar kommer också att kunna skapa ett mycket mer naturligt gränssnitt mellan människor och system för att till exempel boka resor eller använda olika typer av tjänster. Sms-formatet spås en inte så avlägsen död med dess brist på extrafunktioner och möjlighet att skapa ikoner, grafik och hantera bilder på kreativa sätt.

Tal är äntligen det nya datorspråket


Allt talar för att talet blir det viktigaste gränssnittet mot den digitala världen i framtiden. Och företagens möjligheter till automatisering med hjälp av röstkommunikation öppnar upp många nya möjligheter. Antalet röstsökningar på Google har ökat med mer än det dubbla varje år sedan 2013 och röststyrning är en viktig komponent i Internet of things-utvecklingen.

Bubblan som sprack men kom av sig


Om man ska tro Meeker Report går det inte riktigt att tala om en tech-bubbla på samma sätt som under it-boomen. Men det har skett en rejäl minskning i värderingarna för branschen under året. Samtidigt som NASDAQ-börsens värde nu är högre än under it-boomen, har värderingen inom tech inte följt samma kurva.