Stefan Pettersson

Varför din app ruttnar och förstör din affär

Projekt rörande tjänsteutveckling i sig är en utmaning att ta i mål. Typiskt finns många okända faktorer; Kommer användarna använda tjänsten som det är tänkt? Finns det tekniska utmaningar som måste lösas? För varje steg framåt så lär du dig något nytt som får dig att omvärdera dina antaganden och justera tjänsten därefter? Är dina KPI fortfarande relevanta och levererar tjänsten affärsvärde? Och så vidare.

Dessa exempel på utmaningar kan hanteras på en rad sätt, som förtjänar sina egna inlägg, men låt oss anta att allt har gått bra. Appen lanseras. Kanske någon bugg fixas, någon justering baserad på faktisk användardata görs.

Är allt bra nu? Nej. Det är nu din app börjar ruttna! Detta gäller i princip alla digitala tjänster oavsett plattform och teknologi, även om en app åsyftas i denna text.

På samma sätt som en levande varelse börjar brytas ner när hjärtat slutar att slå, kommer din app börja avvika alltmer från sina affärsmål, allt kraftigare missa användarnas förväntningar och gradvis kräva allt mer arbete för att hållas vid liv, eller mer specifikt - säkerställa att den uppfyller sitt ursprungliga syfte.

Varför ruttnar din app?

Din app ruttnar på grund av flera anledningar. Om vi bortser från affärsmässiga förändringar, som t.ex. konkurrenter och förändrade interna mål, finns i huvudsak två större kategorier - användarnas förväntningar och tekniska förändringar.

Din app släpps och levererar på alla punkter - inte bara sett till funktionalitet utan hela upplevelsen inklusive interaktion, design och andra finesser. Men detta varar inte länge. När världen ändras runtomkring oss förändras också användarnas förväntningar.

Från modern till uråldrig över en natt

Förväntningar kan ändras väldigt snabbt. När en förändring i gränssnitt eller i interaktion sker i en app som väldigt många använder, som t.ex. Facebook, hänger alla andra snabbt på. Strax är det vad användarna förväntar sig och det tidigare sättet känns snabbt förlegat. Ett exempel är hur den en gång ständigt förekommande “hamburgaren” byttes ut mot en tab bar för att exponera funktionalitet i en app (hamburgaren exponerar inte, den gömmer funktionalitet - vilket kan ha ett syfte i andra scenarion).

Ett annat exempel är när Apple släppte iOS 7 och dess “platta” design. På bara några dagar kändes appar som använde det tidigare formspråket med skeuomorphism hopplöst förlegade.

Lev sunt istället för att återuppväcka en död

Även när det gäller teknik förändras världen, och därmed dina förutsättningar, vare sig du vill eller ej. Än värre är att det samlas på hög och ju längre du väntar desto värre blir det att återhämta sig.

Som tidigare nämnt kan en ny version av operativsystemet inte bara påverka förväntningar visuellt, de kan också möjliggöra funktionalitet som användarna snart förväntar sig skall finnas - något som måste implementeras. Utöver detta förändras tredjepartskomponenter med nya versioner, delar av API’er fasas ut (blir deprecated för att sen stängas av) och andra system som din tjänst är beroende av står inte stilla.

Skräckexemplet, som dessvärre är klassiskt, är en organisation som inte kontinuerligt underhåller och vidareutvecklar sin tjänst. Inte bara drar de inte nytta av alla förbättringar som möjliggörs (och som potentiellt kan få tjänsten att leverera än mer affärsvärde) utan förr eller senare når de en punkt när en förändring måste till eller funktionalitet läggas till. Detta får då långtgående konsekvenser när en ändring i en komponent påverkar ytterligare komponenter, allt från tredjepartsbibliotek till versionsuppdateringer av byggverktyg, som i sin tur påverkar ytterligare delar som i värsta fall helt behöver bytas ut.

Det är grundläggande hygien

Insikten ligger i att det inte räcker att endast lägga till funktionalitet efter eget behov. Då omvärlden och förutsättningar ändras måste även grunden underhållas. Görs inte det kommer den funktionalitet du lägger till vara sämre, vara dyrare att utveckla och ta längre tid och hämma din förmåga att leverera faktiskt affärsvärde.

Beakta detta och ha en strategi där lansering inte är slutet av projektet, utan du ser det mer som du har nått fram till startlinjen. Var proaktiv för att maximera affärspotentialen och förstå att du måste röra på dig hela tiden för att ligga ett steg framför användarnas förväntningar i en föränderlig värld.

Image credit: Richard Kelland CC BY-SA 2.0