Stefan Pettersson

Emojis och Slack - vad hände egentligen?

Nu är det dags att dyka djupare i viktiga saker. Vi talar givetvis om Slack och emojianvändandet här på Rebel & Bird! Vilka emojis är det som används egentligen, och av vem?

Källan till underlaget är en dataexport från Slack av alla meddelanden i öppna kanaler fram till februari 2016. Nog med snack, dags för statistik!

Populäraste emojis i meddelanden

:simple_smile:539
:thumbsup:245
:king:188
:wink:136
:smiley:103
:expressen:84
:smile:77
:tada:77
:grinning:61
:spotify:54
:sf:43
:springworks:38
:stuck_out_tongue:37
:clap:28
:disappointed:27
:christmas_tree:22
:sunglasses:21
:cake:20
:taco:18
:sparkles:17

De gamla klassikerna sviker oss inte, de är där uppe och dominerar fyra platser av fem i toppen. Man kan också se konsekvensen av vår #check-in kanal med kundemojis på fem platser. I övrigt, lite överraskande, mycket julgran. Tacon, ej lika överraskande ty det oproportionerliga ätandet på La Neta, ser sig slagen endast av tårtbiten i matklassen.

Populäraste emojis för reactions

:+1: 128
:rebelandmaerk: 38
:tada: 34
:facepunch: 30
:clap: 20
:rocket: 13
:crown: 12
:pelle: 11
:taco: 9
:champagne: 8

I juli 2015 introducerades reactions i Slack. Ett slags lättviktigt sätt att helt enkelt bara uttrycka sin reaktion på ett meddelande med hjälp av en emoji istället för att kommentera med ett helt meddelande.

Föga förvånande ser vi tummen upp i topp följt av ett gäng andra positiva bifall. Bubblaren på andra plats är Rebel & Märk. Vi noterar också att vi ser Pelle på plats 8 med en väldigt stilig emoji (inte ens stil rår på en dymo dock, om vi nu skall tolka statistiken).

Emojianvändarna

Vilka är det då som skriver alla dessa emojis? Tittar vi på sannolikheten att en persons meddelande innehåller en emoji får vi följande topp-tre-lista:

  1. Siri 33%
  2. Fredrik 24%
  3. Malin 23%

För att sätta detta i kontrast kan vi jämföra med att det är endast en chans på 1.9% att du kommer finna en emoji i ett meddelande från Anton.

Detta är givetvis inte hela sanningen. Kanske man tenderar till att svara någon med bara en emoji, alternativt att man föredrar få meddelanden men av essälängd?

Låt oss se på frekvensen av emojis sett till skrivna tecken ...

  1. Siri var 206:e tecken
  2. Malin var 209:e tecken
  3. Micke var 213:e tecken

Föga förvånande ser vi Siri igen i toppen. I ett meddelande från Anton kommer du däremot bara att påträffa en emoji var 3 879:e tecken.

Behind the scenes

Att analysera emojianvändandet i Slack på må vara att ta statistik lite långt enligt vissa (absolut nödvändigt enligt andra!), samtidigt är det också ett bra exempel på hur lättillgänglig mycket data är när man går utanför konventionella sätt. Att använda en analystjänsts API, för t.ex. Google Analytics eller Mixpanel - för att inte nämna en produkts egen databas, är väldigt kraftfullt. Att ta ut den data man behöver och sen stöpa om den med hjälp av enklare script, som i detta fall, eller använda den i andra verktyg för vidare analys öppnar upp många möjligheter.

Är du intresserad av din egen emojistatistik för Slack, eller bara se hur vi gjorde, så bjuder vi här på källkoden med pedagogiska kommentarer för att ta ut en topplista.