Optimering

Fler kunder som stannar längre

Vi hjälper organisationer att etablera ett datadrivet arbetssätt där snabba tester och beslut kan tas baserat på faktisk data. Vi uppnår tillväxt tillsammans genom att titta på befintlig data, skapa ett antal hypoteser som vi sedan testar i A/B-tester, analyserar datan och lanserar de lyckade resultaten.

Att uppnå önskad tillväxt

För att säkerställa att vi uppnår er önskade tillväxt tar vi tillsammans fram två modeller för tillväxt. En enkel som kort beskriver hur ni får nya kunder och hur ni får dem att stanna kvar. Sedan en detaljerad modell med nyckeltal och mätpunkter, finns dessa sedan tidigare går vi igenom dem tillsammans. Vi säkerställer att strategin är möjlig och optimal samt att vi har mätbara mål för en ordentlig uppföljning.

A / B test av ett enda designelement ökade Gröna Lunds onlineförsäljning med hela 25%.

Med hjälp av data ser vi var i er digitala produkt/tjänst vi kan göra insatser för att uppnå önskvärt resultat. Vi analyserar och går igenom datan och redovisar den för er organisation. Genom att skapa ett antal hypoteser och sedan testa dessa, lär vi oss tillsammans vad som fungerar och inte. Insikterna vi får av resultaten kan vi ta vidare och skapa nya hypoteser från. Förbättringar av den digitala produkten/tjänsten måste lanseras fortlöpande i produktionsmiljön, då det är först här de skapar kontinuerlig tillväxt och vi tar oss närmare tillväxtmålen.

Vill du veta mer?

Andreas Eriksson

Försäljningsansvarig

+46 703 11 86 22

Relaterade artiklar