Caroline Hedberg

Förhållandet mellan en anställd och företaget är en relation

Josefine_arbetskultur

Rebel & Bird växer så det knakar och har dubblerat antalet anställda under året. Josefine Granding Larsson, COO på Rebel & Bird, berättar om hur hon arbetar med företagets arbetskultur; “Hållbarhet x 3” och hur viktigt det är att behålla detta i den snabba tillväxten.

Börja med att beskriva arbetskulturen på Rebel & Bird
– Vi brukar prata om “Hållbarhet x 3” när vi berättar om vår arbetskultur.
Hållbarhet för omvärlden är just hur vi som arbetsplats ser på vårt avtryck. Det är något vi har med oss i allt vi gör. När vi beställer ekologisk mat, köper fairtrade-kaffe, väljer ekologiska tyger till våra möbler, att vi källsorterar på kontoret och så vidare. Dessutom skänker vi pengar till välgörenhet varje månad, en fast summa för varje anställd, så ju mer vi växer, desto mer kan vi också bidra. Rebel & Bird vill förändra världen på ett positivt sätt.

Hållbarhet för våra kunder. Sättet vi arbetar på ska vara hållbart för våra kunder. Det handlar om vår metodik, vårt sätt att se på våra leveranser och att vi alltid ska vara värdeskapande.

Hållbarhet för medarbetaren. Frihet och flexibilitet är viktigt. Vi vill inte ha någon slentrianmässig övertid. Eftersom vi inte förväntar oss att alla ska arbeta efter arbetstid, innebär det att när det väl behövs, ställer folk upp utan problem.

– Vi har en kultur där varje anställd har frihet under ansvar (trots att det är en klyscha). Flexibilitet är en grundpelare och du ska kunna styra ditt jobb själv, så länge det fungerar för ditt team och ditt projekt. Vi litar på att alla som jobbar här kan det och är ansvarsfulla nog att axla det.

Vilka utmaningar finns det med att vara så flexibel som arbetsplats?
– Den största utmaningen är när folk inte tar ansvaret de har fått. Vår grundinställning är att lita på alla våra medarbetare, och lita på att de tar de ansvaret de får av oss som bolag. När det inte sker kan det ta tid för oss att upptäcka det. Jag får ofta frågan ”men hur vågar ni ha det så?”. Svaret är enkelt: det är en risk vi är villiga att ta eftersom vi vill att Rebel & Bird ska vara ett bolag där vi litar på våra anställda.

Vad är ditt mål med arbetskulturen?
– Att alla ska trivas, göra ett bra jobb och på så sätt bidra till kulturen. En kultur är något vi skapar tillsammans. Jag anser att förhållandet mellan en anställd och en arbetsgivare ska ses som en relation. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar, det är människor som arbetar här, inte robotar. Om en medarbetare slutar hos oss för att hen vill ha något vi inte kan erbjuda är det inte jobbigt att personen slutar, då är vi glada för att hen fått ett nytt jobb som passar bättre.

– Precis som i alla förhållanden är relationen något som båda parter måste arbeta på, funkar det inte för den ena parten funkar det inte för någon. Därför är det viktigt att medarbetaren också förstår det. Du kan inte sitta vid ditt skrivbord och vara irriterad på något i månader och aldrig säga till. Alla har ett eget ansvar. Relationen är mellan två parter, där båda måste lägga energi på den.

Rebel & Bird är en organism som förändras hela tiden. Det är något vi skapar tillsammans och alla ska vara med och påverka.

Hur behåller man arbetskulturen i en snabb tillväxtfas?
– Det är förstås en utmaning. För Rebel & Bird är det viktigt med ett nära ledarskap, och när vi växer så snabbt som vi gör, skulle det vara omöjligt för mig att ha en så nära relation med varje enskild anställd som vi vill ha. Därför har vi numera teamchefer. Vi har satt upp vissa grundpelare i ledarskapet, så att alla teamchefer leder på samma sätt. Friheten behåller vi självklart, även för våra teamchefer. De har ramar att förhålla sig till, men hur de agerar inom ramarna är upp till dem. Dessa ramar är bland annat de grundpelare jag nämnde tidigare. Alla ska leda enligt orden Tillgänglighet, Tydlighet, Trygghet och Sekretess på Rebel & Bird. Vi har förstås pratat mycket om vad dessa ord innebär och hur jag menar att de är satta ramar. Där kompromissar vi inte.

– Något annat vi är stolta över, är att vi har medarbetarsamtal varje månad. Att träffa sin chef för ett utvecklingssamtal en gång per år ger ingen relation.

För oss har RACI-modellen fungerat bra
– När vi håller den höga tillväxttakt vi gör är det mycket att hålla koll på för att varje anställd ska känna sig välkommen. Inom ledningsgruppen har vi börjat använda en modell, “RACI-modellen”. Den fungerar som en karta som enkelt visar alla som jobbar med ledarskap vad de har för mandat och ansvar. Den säkerställer så inget faller mellan stolarna. Hängslen utöver livremmen helt enkelt. Vi användartestar den på oss själva varje dag nu och hittills är vi nöjda.

racibild-2

Helheten ligger i detaljerna
– Något annat som är viktigt för Rebel & Bird är att alltid tänka ”är detta Rebel & Bird?”. Det är en fråga vi ställer oss i varje rekrytering, varje gång vi gör något kul tillsammans, varje gång vi ska köpa inredning till kontoret och förstås i våra projekt. Det är till exempel Rebel & Bird att bry sig om vad våra medarbetare tycker om att äta, inte bara vad de är allergiska mot. Matpreferenser istället för specialkost. Våra ytterdörrar hade fula skruvar, och när vi flyttade in 3D-printade vi ut höljen till dem så det istället är svarta kåpor med ett R och ett B. Det är väldigt mycket Rebel & Bird att bry sig om detaljerna.

Fyra punkter som är viktiga för dig som är ansvarig för kulturen, enligt Josefine

  • Du måste få extremt tydligt mandat från din chef. Det får inte finnas några frågetecken om vad du har mandat att bestämma eller inte.
  • Tappa inte kompassen för varför du gör det här. För mig är den superviktig, jag går tillbaka varje vecka till varför jag tog just det här jobbet. Vad är det som driver mig? Vilket bolag vill vi vara? Att inte tappa bort det, särskilt när det går snabbt, är väldigt viktigt.
  • Att inte underskatta hur mycket man måste kommunicera. Vår största utmaning i ledningen har varit att vi har en liten ledningsgrupp (C-level) och en större (C-level, directors och managers) och det är lätt att bara köra på och glömma bort att även den större ledningsgruppen ska vara med.
  • Delegera! En stor utmaning för mig personligen har varit att delegera ansvar eftersom jag inte varit chef för chefer tidigare. De klarar också av det!

Den här veckan kan du följa Josefine och hennes vardag på Rebel & Birds instagram.