Pelle Sten

Fyra sätt att skapa rätt produkt för rätt marknad

Innan du kastar in resurser för att växa på marknaden är det viktigt att se till att du har en produkt som användarna kommer gilla. Annars kastar du bara bort pengar i onödan.

Det finns två grundläggande problem du kan ha med din produkt. Antingen är det fel produkt för marknaden eller så försöker du sälja produkten på fel marknad. Det är en svår balans mellan att drivas av en vision för vad som är den rätta produkten samtidigt som du agerar utifrån bra data om vad omvärlden anser är en bra produkt.

Det finns flera olika sätt att se till att du säljer rätt produkt på rätt marknad. Både innan lanseringen och efter. Här kommer vi gå igenom fyra olika taktiker vi har använt när vi hjälpt våra kunder.

  1. Förstå din marknad
  2. Sälj tjänster som inte finns
  3. Analysera dina användare
  4. Testa din idé, inte teknik

Vill du ha hjälp att skapa rätt produkt för rätt marknad? Mejla oss"


Förstå din marknad

För att skapa en produkt som dina användare älskar och rekommenderar till sina vänner finns det bara en sak att göra. Att överträffa deras förväntningar. Och det här kan du bara göra på tre olika sätt – genom att leverera värde snabbare än förväntat, billigare eller med en bättre kvalitet.

För att ta reda på vad dina potentiella kunder förväntar sig – fråga dem. Fråga först vad deras syn är på den marknad du planerar att jobba med. Vad har de problem med? Vad skulle de kunna tänka sig att betala för? Hur mycket? Nästa gång, beskriv sedan vad din produkt eller tjänst är och hur den skiljer sig från konkurrenterna. Mät svaren. Iterera tills ni är nöjda. Nu kan det vara läge att börja jobba på produkten.

Vi kommer dela med oss mer av erfarenheter vi dragit i vårt jobb med det här i kommande inlägg.

När du väl är igång glöm inte bort att prata med de som har lämnat tjänsten. Men formulera dig som om det är riktat till alla användare för att det inte ska bli en negativ inramning på kontakten. De som lämnat, gör de det för att de var fel målgrupp (då är det något fel med din marknadskommunikation) eller för att det är något fel med eller som saknas i produkten?

Sälj tjänster som inte finns

Funderar ni på vilket projekt ni ska välja härnäst? Önskar du att det fanns ett enkelt sätt att prioritera?

När vi jobbade tillsammans med Springworks med att ta fram den produkt som senare blev Telia Sense köpte vi Google-annonser med olika exempel på produkter kopplade till den uppkopplade bilen. När de potentiella kunderna klickade på en annans kommer de till en enkelt webbsida med ett formulär där de kunde svara på en enkel enkät. Det här gav mycket värdefull information om att vi var på rätt väg och vilka budskap som fungerade bäst.

Ett annat exempel är hur grundarna av Tjejer kodar valde att posta på Facebook om att de hade en idé att dra igång ett kod-camp. Efter att de såg hur stort intresset var startade de en Kickstarter-kampanj. Nyligen åkte 100 tjejer på det tredje kod-campet.

Analysera dina användare

Även om dina siffror överlag kanske inte ser jättebra ut kan det finnas en liten grupp som är väldigt hängivna produkten. Hitta dem och se hur de använder produkten. Kanske de har hittat en funktion eller ett sammanhang som ni inte själva hade tänkt när ni utvecklade produkten eller tjänsten.

Fundera över om ni bör göra om så att det här blir fokus eller visas tydligt för alla nya kunder. Eller så är det helt enkelt så att du marknadsfört produkten för fel målgrupp och det är den här som hittat hit av en slump som är den rätta att sikta på i stället.

Wrapp lanserades som en presentkortstjänst men i dag är det ett system där du kan hantera lojalitetsprogram för flera olika företag i en app.

Testa din idé, inte teknik

Måste du bygga in funktionaliteten du funderar på i din tekniska lösning? Kanske ska du göra som vi gjorde på Spotify när vi skulle maximera spridningen av nya låtar av nya artister. I stället för att dra igång en lång process med att sätta upp specifikationer, koda och testa ny funktionalitet i mobilappen valde vi att länka till prototypwebbsida som såg ut som appen. Då kunde vi testa vilka metoder som gav bäst genomslag på ett enkelt sätt.

Ett annat exempel var när vi jobbade med Förenade liv och testade det nya flödet för att ansöka om ersättning. Då skapade vi helt enkelt ett Excel-ark med all data så kunde vi iterera fram den bästa lösningen utan att behöva koppla upp oss mot deras komplexa backendlösningar för tidigt.

Sammanfattningsvis:

  1. Förstå din marknad
  2. Sälj tjänster som inte finns
  3. Analysera dina användare
  4. Testa din idé, inte teknik

Vill ha hjälp med att komma igång med att göra den bästa produkten för din målgrupp? Vi kan hjälpa till med produkt, positionering, paketering och mycket annat. Hör av dig till Jeja Svensson eller ring henne på 0703 764 887.