Pelle Sten

Innovationsteam banar väg för utvecklingsteamet

innovationsteam

Hur ser man till att ett utvecklingsteam utvecklar rätt saker i ett projekt? Rebel & Bird ger nu varje kund en möjlighet att ha ett innovationsteam kopplat till utvecklingsteamet.

– Innovationsteamet består av en UX-designer och en arkitekt från Rebel & Bird och en produktägare från kunden som jobbar tillsammans, säger Voja Tadic, Tech Director på Rebel & Bird. Gruppen säkerställer att de user stories som kunden har tagit fram lever upp till de behov som kundens kund har och ser till att de innehåller den information som utvecklingsteamet behöver för att skapa den funktionen.

Det här innebär att utvecklingsteamet alltid kan starta en sprint med full koll på vilka user stories de ska bygga och de kan alltid vara säkra på att all information de behöver finns tillgänglig. Det gör att de aldrig behöver sitta och vänta på rätt saker att utveckla.

– På Rebel & Bird vill vi jobba designdrivet, säger Voja Tadic. Det innebär i praktiken att UX-designern i innovationsteamet tar fram design baserat på kundens user stories. I den designen kan vi se vilken information vi vill presentera i tjänsten. Utifrån det kan arkitekten säkerställa att det dels går att hämta informationen från systemen, och uppdatera den (om designen säger att man ska det).

Arkitektens roll är att se de tekniska förutsättningarna för varje user story. Har vi rätt system att hämta ut informationen från eller rätt API:er att jobba mot till exempel ett tjänstelager.

Även om kunden tar fram sina egna user stories blir innovationsteamet en viktig plats för kunderna att diskutera sina idéer med en UX-designer och en arkitekt. I uppstartsfasen kan även en strateg ingå i gruppen och under processen kan specifika personer i verksamheten tas in när deras verksamhet påverkas.

– När man väl kommit igång i utvecklingsprocessen och man har brutit ner kraven så att man ligger ett par sprintar innan kan innovationsteamet tänka bredare och längre fram i tiden, säger Voja Tadic.

User stories kan också tas fram direkt av innovationsteamet för att snabbare konkretisera diskussionerna med kunden. Det är inte heller alla kunder som är vana vid att jobba med user stories. Där blir innovationsteam en möjlighet att öppna för nya idéer i verksamheten.

I ett annat blogginlägg skriver vi mer om hur vi jobbar med utvecklingsteam på Rebel & Bird.