Pelle Sten

Att skapa rätt produkt för rätt marknad

Rebel & Bird är en digitalbyrå som är specialiserade på produktutveckling och growth hacking. Det finns många sätt att jobba med det här, så därför kommer vi i en serie inlägg berätta om hur vi arbetar med det.

Produktutveckling handlar om att snabbt nå en så kallad Product/Market Fit, alltså att se till att produkten uppfyller marknadens behov.

Innan det finns en Product/Market Fit är det slöseri med pengar och förtroende att jobba med tillväxt genom growth hacking.

Vanligen handlar growth hacking enbart om att hacka marknadsföringen av produkter. Att skapa nya sätt att nå en målgrupp.

I stället för att bara fokusera på anskaffning och aktivering följer vi hela tillväxttrappan till både intäkter och lojalitet.

Tillväxttrappan följer företagets eller organisationens arbete med kunden från anskaffning, aktivering, intäkter till lojalitet.

Det vi gör med produktutveckling och growth hacking handlar om att på ett agilt sätt ta reda på vilken produkt eller tjänst som ska byggas (utifrån vad marknad behöver), se till att marknaden upptäcker produkten och att produkten sedan utvecklas så att den blir bättre och att fler använder den.

I ett antal inlägg kommer vi dela med oss av vad vi har lärt oss om produktutveckling och growth hacking under de år vi jobbat med världsledande företag som Spotify, King och iZettle. Serien kommer bland annat att handla om hur man hittar rätt siffror att mäta, hur man skapar rätt produkt för marknaden och hur man lanserar produkten.