Stefan Pettersson

Hur projektplanering blev kul med en Slackintegration

Vi söker ständigt efter sätt att göra vårt arbete roligare och effektivare. Gärna med små smarta lösningar som automatiserar återkommande sysslor eller knyter ihop olika delar så att summan blir större än delarna tillsammans.

Slack + Forecast = glädje

Ofta är Slack en central del i detta, då det fungerar som en slags information- och kommandocentral och alltid kan vara relevant i just det ögonblick man tittar. Och inte minst tack vare integrationsmöjligheterna. Rätt information vid rätt tidpunkt kan i många fall vara enormt kraftfullt.

Denna smarta lösning hade sitt ursprung i att vår projektplanering upplevdes som om att den levde lite i ett parallellt universum. Samtidigt som man kan hålla reda på vem som ska göra vad och när, är det ett kritiskt verktyg för att veta när vi kan åta oss nya projekt, hur vi ska rekrytera och mycket mer. Med den information som matas in får man dock inte direkt en återkoppling och det är inget system man spontantittar i bara för det är kul. Så hur kan vi sluta feedbackloopen?

Som så ofta – ett API och en Slackintegration! Vi använder Forecast för projektplanering och ur det kan vi hämta relevant data. Efter lite utveckling i Node.js hade vi en liten applikation som en gång varje vardagsmorgon körs på Heroku, hämtar ut data och lämnar ett meddelande i vår #checkin-kanal på Slack (där vi varje dag säger hej och berättar för varandra var vi är och vad vi gör).

Så här kan det se ut!

Forecast Slack bot integration

Utöver att snabbt och överskådligt få en orientering om vad kollegorna har planerat att göra den aktuella dagen gick det att göra en del smartare finesser. Till exempel visade det sig väldigt användbart att få en påminnelse om när någon är ledig – samt när personen är tillbaka.

Och sist men inte minst har det lett till att projektplaneringen är mycket mer närvarande (det är inte längre något som bara personer med projektledarhatt tittar på) och också uppdaterad.

Både källkod och installationsinstruktioner finns på Github för den vetgirige som vill använda detta själv.