Jasmin Yaya

Så gör du en stakeholder mapping

Vem tar beslut i organisationen? Och vad behöver de för att ta bra beslut?

I avsnitt fyra av Growthpodden pratar Joni om vikten av att ge så många bra insikter som möjligt till de som fattar beslut — för att kunna påverka tillväxten och lönsamheten.

För att lyckas med det använder vi oss av en metod som kallas för stakeholder mapping. Fråga ledningsgruppen vad de behöver och vad de förväntar sig av dig. Samma sak gäller för de anställda. Det tar lite tid, men det är värt det. För när du gjort kartläggningen vet du vem som behöver vad.

Börja med att lista de i organisationen efter hur mycket inflytande de har:

  • Mycket inflytande
  • Endast inflytelserika inom sitt område
  • Lite inflytande

Ordna dem därefter i den ordning de är intresserade eller investerade i projektet/produkten:

  • Mycket intresserade
  • Inte intresserade

Då får du en matris som ser ut såhär:
Stakeholder-mapping-matris

📃 Skapa din egen stakeholder mapping

Vi har gjort en mall i Google Sheets som du kan kopiera.
Länk till mall för stakeholder mapping

Den innehåller dels den övergripande mallen, men också en mall för att utveckla relationen till olika stakeholders.

En action för de med lite intresse men mycket inflytande kan exempelvis vara att se till att träffa dem varje vecka, men utan en agenda. Alltså att bara ha ledigt snack om produktutveckling i allmänhet vid kaffemaskinen och inte avhandla projektfrågor.

Kopiera mallen och berätta gärna hur du använder dig av den.