Caroline Hedberg

Så skapar den populära sparappen Dreams tillväxt

I detta avsnitt av Growthpodden får du konkreta tips och ta del av erfarenheter från att jobba med growth på den populära sparappen Dreams.

Joni Lindgren får besök av Rasmus Savander som berättar om hur han jobbar med growth på Dreams. Rasmus ger tips till företagsledare som vill börja arbeta med growth som arbetssätt.

Han berättar bland annat om hur Dreams har ändrat sin organisation så att alla anställda är inkluderade i produktutvecklingen. Dessutom arbetar de i tvärfunktionella team för att kunna jobba snabbare. Vi diskuterar hur vi ser på tillväxt och om att många tror att det finns genvägar till att nå tillväxt. Det här måste du lyssna på!

Lyssna på senaste avsnittet av Growthpodden.

Anteckningar från poddavsnittet (show notes):
01:06 Joni introducerar Rasmus Savander och han berättar hur Dreams tjänar pengar med revenue share-modellen.

03:43 Vi får veta mer om Dreams affärsmodell. Rasmus beskriver affärsmodellen som ett ”unit economic game” och att det är en enkel formel för att kunna räkna ut vilken revenue share som Dreams får.

06:18 Rasmus ger oss insikter om Dreams North Star Metric och vilka parametrar som ingår och mäts i den.

07:54 Rasmus beskriver growthmodellen som att man har en hink där vatten läcker ut, där growth täpper igen hålen. Han ger ett flertal exempel på vad hålen i hinken kan vara för något.

09:08 Growthmodellen i praktiken är att visualisera denna hink, hinkens läckage och visa på hur man kan täppa igen hålen. Rasmus berättar om olika taktiker för hur man på ett enkelt sätt kan följa upp och visualisera detta för sin organisation.

12:50 Vi får veta vilken growthmodell som Dreams använt sig av för att få fler användare och vilken målgrupp som är deras ”channel audience fit”.

14:58 Dream löser ett problem åt sina användare, Rasmus beskriver sin favorit ”Aha-moment” i användningen av appen.

15:17 Hur får Dreams sina användare att fortsätta använda deras produkt? Rasmus pratar om de olika ”Growth-skolorna” och vilken del i tillväxttrappan man bör fokusera på.

17:38 Rasmus berättar om hur Dreams just nu ändrat om organisationen till att inkludera alla anställda i produktutvecklingen och att de arbetar med krossfunktionella team för att kunna jobba snabbare.

19:11 Rasmus förklarar för oss varför han tycker att en produktägare eller product manager ska vara ”head of growth” eller ”VP of growth”, eller vad man vill kalla det, i organisationer.

20:20 Rasmus berättar att han “starkt ogillar” att det finns en tro på att det går att ta genvägar, att det finns en “silver bullet” till att nå resultat. Att det skulle finnas checklistor som man bockar av och så kommer sin tillväxt explodera.

22:21 “Jag tycker att growth är ett perverst sökande efter en systematik för tillväxt”, förklarar Rasmus.

24:05 Rasmus ger konkreta tips till företagsledare som vill börja med att arbeta med growth som arbetssätt.

Ordlista

”Aha-moment”: När din potentiella kund inser hur fantastisk din produkt eller tjänst är.

Content Marketing: Produktionen av innehåll som dina användare tycker är värdefulla, till exempel videoklipp, blogginlägg, white papers, fallstudier, e-böcker, och ger bort det utan kostnad med syftet att bygga upp medvetenhet om ditt varumärke och att driva trafik till dina kanaler.

Cost per Customer (CPC): Beräknas genom att dela upp alla marknadsföringskostnader som används för att förvärva fler kunder, med det antal kunder som förvärvats under perioden som pengarna spenderats.

Cost per Install (CPI): Används specifikt för kampanjer för mobila applikationer. I en CPI-kampanj annonserar man genom digitala annonser i olika medier för att få fler att installera en applikation. Man betalar endast när någon installerat applikationen.

Dormant Users: En användare som inte loggar in eller använder någon av sina konton.

Growth Hacker: En person som arbetar med att skapa tillväxt. Personen arbetar tvärfunktionellt och involverar alla avdelningar i en organisation, från sälj, marknad, produktutveckling, IT till ledningen, i sitt arbete.

Growth Hacking: En metod för att skapa tillväxt där man löpande testar, analyserar och förbättrar. Man är inte heller rädd för att prova nya metoder för att ständigt förbättra och förfina sitt arbete.

Inbound Marketing: En metod för att få in fler kunder via digitala kanaler. Inbound marketing har kundens behov i centrum, till skillnad från outbound marketing där företag trycker ut sitt budskap utan att ta hänsyn till om mottagaren är intresserad eller inte.

Influencer Marketing: Marknadsföring genom individer som har stor inverkan på sin målgrupp, som förhoppningsvis överensstämmer med beställarens målgrupp. Influencer marketing används för att öka varumärkets räckvidd och öka konsumenternas förtroende för varumärket.

Konvertering: En konvertering är den aktivitet du vill att användarna ska genomföra när de besöker din sajt eller din butik, till exempel att köpa en produkt eller ladda ned en guide.

North Star Metric: En North Star Metric är det kärnvärde, till exempel aktiva användare varje vecka eller antal nedladdningar per dag, som du använder för att säkerställa att dina taktiker och strategier uppfyller dina affärsmål.

Positive Friction: Gör interaktionerna bättre inte för att de hjälper användarna att uppnå sina mål snabbare och effektivare, utan för att gör användarna uppmärksamma på sina val och handlingar. Det kan användas för olika ändamål, till exempel för att förhindra fel (om man vill radera sitt konto till exempel) eller göra det svårare att hoppa över påminnelser (genom att tvinga användaren att trycka på en fysisk knapp till exempel).

Product Market Fit (PMF): Product Market Fit är helt enkelt om det finns en marknad för en produkt. Det innebär till exempel att dina kunder skulle bli mycket besvikna om de inte längre kunde använda din produkt eller tjänst och att de kan tänka sig att rekommendera den till sina vänner. Att fokusera på marknadsföring innan du har nått PMF är att bränna upp pengar.

Revenue Share: Att alla inblandade parter delar på intäkterna från försäljningen av produkten eller tjänsten de samarbetar om.

Sales Funnel: Är en försäljningstratt som representerar de olika stegen som en potentiell kund går igenom på vägen mot att bli en lojal kund.

Unit Economic: Ett sätt att beräkna vilken vinst eller förlust organisationen gör på varje kund.

User Onboarding: Den process varje ny besökare eller användare går igenom för att använda en app eller tjänst första gången.

3100x650_header