Malin Crona

Så misslyckas du snabbare

Henrik Johansson, Head of Commercial research & Development på Spotify
”Ett misslyckande för mig är om man gör ett experiment och så drar man inga lärdomar av det. Då har man misslyckats på riktigt.”
Det säger Henrik Johansson, som är Head of Commercial research & Development på Spotify.

Han menar att man genom att se på ett annat sätt på misslyckanden kan börja jobba mer vetenskapligt. Det handlar om att ställa upp hypoteser och testa dem.
Genom att testa, utvärdera och göra om och göra rätt går det snabbare att skapa en ännu bättre produkt eller tjänst.

Men hur kan jag misslyckas snabbare? Hur kommer jag igång att jobba datadrivet? Och vilken data ska jag börja samla in?
Det var några av de frågor vi försökte besvara när Rebel & Bird förra veckan bjöd in till höstens första Rebel & Breakfast.

– Data kan vara så förföriskt. Det handlar egentligen om att börja jobba mer vetenskapligt. Ställa de rätta frågorna. Frågor där du vet att du kan agera på svaret sedan. Annars finns risken att du sitter med massa data du inte kan använda till något, säger Henrik Johansson.

Det kan också vara lätt att gå i fällan att man tänker att man måste samla in data om allt innan man kan börja jobba. Ibland kan även små mängder data ge väldigt mycket information. Det kan handla om vad någon säger i ett samtal eller en intervju. En kommentar någon lämnar på den egna hemsidan eller i sociala medier.

– Och glöm inte att egna erfarenheter också är data.

Hur ofta ska man misslyckas då?

– Minst en gång om dagen, kanske? Antalet misslyckanden man gör är ett mått på hur villig man är att försöka. Med för få misslyckanden kanske man inte anstränger sig tillräckligt.

Benjamin Glaser som är vd på Rebel & Bird säger att det också är billigare för en organisation att misslyckas snabbt.
– Det är bättre att komma igång med något i liten skala, testa och mäta och fort bestämma sig för att inte fortsätta om det inte ger resultat, än att måla in sig i ett hörn med stora satsningar som längre fram visar sig inte fungerar.

Och egentligen kanske vi inte skulle prata så mycket om misslyckanden utan snarare om viljan att lära sig saker.
– Värdet på ett experiment är lika med värdet på vad vi är beredda att lära oss, säger Henrik Johansson.

Tio tips för att misslyckas snabbare – eller hur du kommer igång att jobba datadrivet:

  1. Bestäm vilka data som är relevanta att mäta.
  2. Använd inte data bara för att bekräfta det du redan vet eller tror utan också för att ta reda på nya saker.
  3. Ställ frågor där du kan agera på resultatet.
  4. Var öppen för att dra lärdom av resultatet.
  5. Testa hypoteser på ett vetenskapligt sätt.
  6. Börja med att testa små saker. Gör inte flera stora förändringar samtidigt, då blir det svårt att mäta vad som ger resultatet.
  7. Data kan vara många olika saker. Du behöver inte ha stora mängder eller all data för att kunna agera på den.
  8. Gå på din magkänsla och börja leta efter data där du tror att det finns saker i din produkt eller tjänst som inte fungerar.
  9. Hacka organisationen och jobba ihop med team i hela företaget
  10. Kom ihåg att dina egna erfarenheter också är data.

Publik på Rebel & Breakfast

Vill du inte missa nästa Rebel & Breakfast? Säg hej!