Pelle Sten

Så skriver du enklare

Skriver du onödigt svårt? Att skriva på byråkratsvenska är ett sätt att försäkra sig om att inte göra fel. Men för läsaren blir det svårare. Lix är ett verktyg för att skriva enklare.

Skriv enklare

Lix, är ett mått som visar hur svår en text är. Modellen togs fram på 1960-talet av den svenska pedagogen Carl-Hugo Björnsson.

Ju längre meningar och ju längre ord, desto svårare text. Det är Lix-modellen i korthet.

För att kolla en text finns det ett webbaserat verktyg på Lix.se som sätter betyg. Skalan går från under 30, som är ”Mycket lättläst, barnböcker”, till över 60, som är ”Mycket svår, byråkratsvenska”.

Betyget gör att du snabbt kan se om din textredigering får effekt på textens begriplighet.

KPwebben, Kamratpostens webbversion, ligger oftast under 30 men kan också innehålla artiklar som har betyget 30–40, ”Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”.

Fem slumpvis utvalda artiklar på fem slumpvis utvalda sajter:

Arbetsförmedlingen: 23, 38, 37, 51, 33
DN: 46, 41, 50, 44, 38
KPwebben: 26, 36, 34, 28, 26
Riksantikvarieämbetet: 53, 50, 48, 53, 45
TUI: 31, 38, 40, 38, 34

Hur just ditt språk ska vara beror på er målgrupp.

Personligen kan jag tycka att det viktiga är att språket har en jämn ton. Så målet bör vara att hålla sig inom ett spann som passar målgruppen (30–40 till exempel).

Men hur använder du Lix-rankingen?

Utgå från att du alltid kan uttrycka dig enklare. Skriv ett första utkast, klistra in det i Lix-räknaren och notera betyget. Gå igenom texten igen. Ändra så många svåra ord som möjligt. Använd synonymer. Bryt upp så många långa meningar som möjligt.

Varje stycke bör handla om ett ämne och varje mening bör handla om en sak.

Vissa saker du gör i redigeringen kommer inte påverka Lix-rankingen, som att dela upp i fler stycken men gör texten lättare att hantera för flera. Vissa läser vartenda ord, andra scannar bara texten för att hitta det relevanta. Med fler stycken blir texten lättare att scanna.

Tänk på att Lix är ett verktyg, inte facit. Om du skriver om djur med långa namn kan det påverka Lix-resultatet på ett sätt som är svårt att påverka.

Ett bra exempel på onödigt svår svenska har Jonas Söderström skrivit om i sin blogg för boken Inte så jävla krångligt.

Första versionen av den här texten fick 35 i Lix-betyg. Andra versionen 34. Tredje versionen 33. Fjärde versionen 31.

Så använder du en kalender för att planera redaktionens arbete

Några handfast råd om att jobba med en redaktionell kalender.