Joni Lindgren

#Sthlmop på Rebel & Bird: Pitchen

I tre veckor har Sade, Martin, Daniel, Anastasia och Lawand sommarjobbat på Rebel & Bird genom Stockholm stad och #sthlmop.

alt

I dag presenterade de sin pitch på Berghs för beställaren från Stockholm stad. Pitchen presenterar deras lösning på problemet ökad ensamhet bland äldre och unga.

#EnOväntadVänskap

Lösningen

Kvinnor i Sverige har under 1900-talet drivit och upplevt avgörande förändringar i samhället som givit dem större frihet och egenmakt. Detta är en historia som flickor från andra kulturer som nu bor i Stockholm kan hitta styrka, kunskap och inspiration i.

Därför ska vi sammanföra äldre kvinnor med ensamkommande flickor som är mellan 15 och 19 år och skapa en gemenskap kring att vara just flicka och kvinna. Att minska ensamhet genom ett ämne som alla har en egen erfarenhet av och samtidigt lära sig av varandras olika erfarenheter.

Stockholms Stad är länken mellan representanter från asyl- och äldreboenden som hjälper intresserade från de båda målgrupperna att anmäla sig via en tjänst på Stockholm stads webb. Tjänsten matchar ihop en äldre kvinna och en ensamkommande tjej. Paren som blir matchade börjar brevväxla för att skapa en första trygg kontakt och förtroende. Sen kommer fysiska möten på ett ålderdomshem för trygghet. I samband med mötena sker aktiviteter som stärker deltagarna och sprider metoden vidare.

En podcast: De båda kvinnorna spelar in ett avsnitt tillsammans där de berättar om sina upplevelser som flickor och kvinnor i Sverige och hur det är att fly från sina hemländer. Podcasten ska bidra till spridning av metoden och skapa uppmärksamhet kring ämnet.

Workshop: Workshopen är till för att arbeta med kvinnors rättigheter och självutveckling. Vi tror att Stockholm Stad kan ta hjälp av inflytelserika personer i ämnet som till exempel Elisabeth Massi Fritz. På workshopen gör deltagarna en tankekarta som beskriver hur de ser på sig själva som kvinnor och en som beskriver hur de vill se själva i framtiden. Tillsammans hjälper de varandra att hitta sätt för att nå dit. Metoden dokumenteras för att kunna spridas vidare.