Pelle Sten

Varje kund får sitt eget superhjälteteam

superhj-lteteam

Hos Rebel & Bird får varje kund sitt eget utvecklingsteam. Detta för att varje team ska bli experter på just sin kund. ”Man kan säga att varje kund får sitt eget superhjälteteam”, säger Voja Tadic, Tech Director på Rebel & Bird.

Varje utvecklingsteam innehåller alla kompetenser som behövs och ansvarar för hela processen från UX-design och innehåll till utveckling och förvaltning (beroende på uppdrag hos kunden). Varje utvecklingsteam leds av en Growth Lead från Rebel & Bird som leder teamet och vars huvudansvar blir att bli expert på kunden, dess behov och dess produkt.

– Det här gör att vi lättare kan möta kundens behov, säger Voja Tadic.

Varje team jobbar självständigt och fattar sina egna beslut för att kunna skapa de bästa lösningarna för sin kund. För att alla team ska ha en gemensam grund att utgå från finns gemensamma mallar som visar hur vi löser tekniska utmaningar, både lösningar för unika problem hos olika kunder men framför allt gemensamma modeller för hur vi jobbar hos alla kunder.

I varje projekt finns det även ett innovationsteam som jobbar några sprintar före utvecklingsteamet för att se till att alla user stories som ska utvecklas är möjliga att göra och innehåller tillräckligt med information. Innovationsteamet består av en UX-designer och en systemarkitekt från Rebel & Bird och en produktägare från kunden. Läs mer om hur det teamet jobbar i det här blogginlägget.

För kunderna blir det mer kostnadseffektivt att få jobba med ett eget team eftersom teamet blir experter på kunden samtidigt som vi enkelt kan dela erfarenheter och lösningar mellan de olika teamen.

Alla kunder får också erbjudande om att drifta sina lösningar hos oss på Rebel & Bird i samarbete med B3-koncernen.

– Att jobba i team gör att vi kommer starkare till varje ny kund eftersom vi kan använda beprövade lösningar som utgår från vad vi byggt och testat tidigare, säger Voja Tadic.

– Det är också en säkerhet att varje grupp av kompetenser på Rebel & Bird, till exempel systemarkitekter eller designers, delar med sig av erfarenheter från de olika kunderna så att någon i ett team kan hjälpa till i ett annat team vid behov.

Det blir lätt för en frontend-utvecklare i ett team att ta hjälp av en frontend-utvecklare i ett annat team när de behöver diskutera ett särskilt problem. Och skulle någon bli sjuk, föräldraledig eller lämna projektet av någon annan anledning går det snabbare att introducera en ny person i det teamet tack vare det gemensamma ramverket.