Caroline Hedberg

Världens största yoga-community får ny mötesplats

lanseringsbild2_yoga_girl_blogg

Yoga-stjärnan Rachel Brathen, även känd som Yoga Girl, har miljoner följare på Instagram. Nu har hennes community fått en ny gemensam digital plattform där de kan samlas på sina egna villkor. Rebel & Bird hjälper till på resan mot en friskare värld.

Vilka utmaningar hade kunden?
Under flera år hade det växt fram en flora av plattformar som Yoga Girl använde för att kommunicera med sitt community om olika aspekter av verksamheten. Yoga Girl ville också förstå sin målgrupp bättre, kunna följa upp att de gjorde rätt saker och rikta sina budskap på ett smart sätt.

För att lyckas med detta letade Yoga Girl efter en partner som kunde leverera strategi, analys, tillväxt, teknik och marknadsföring.

Uppdraget
Rebel & Bird fick i uppdrag att skapa en flexibel och skalbar plattform som Rachel Brathen och hennes olika Yoga Girl-varumärken kunde samlas på. Plattformen skulle innehålla en lösning som både kunde leverera mjuka värden som Rachel och Yoga Girl står för (Kärlek och vänlighet) och en e-handel. Yoga Girl erbjuder både yogautbildningar och retreats på Aruba och produkter som t-shirts, väskor med mera. På sikt ska även Yoga Girls videostreamingtjänst oneOeight.com och andra av Rachels och Yoga Girls tjänster finnas på plattformen.

Arbetet

Strategi och analys
Arbetet inleddes med att analysera det existerande nätverket av digitala kanaler och därefter ta fram en ny plattformsstrategi. Den teoretiska lösningen testades sedan bland annat mot personer i communityt för att se om vi hade en Product Market Fit (PMF) för plattformen. Baserat på strategin tog vi sedan fram vad som var den minsta möjlig produkt vi kunde lansera i första fasen. Det är denna Minimum Viable Product (MVP) vi nu har lanserat.
Under arbetet definierade vi mål och KPI:er som kunde hjälpa oss att visa om vi gjorde rätt. Vi arbetade också med att definiera kundgrupper och beteenden som ger Yoga Girl tillväxt.

Teknik
Från ett tekniskt perspektiv bygger lösningen på Contentful, ett modernt så kallat headless-CMS. Headless innebär att man frikopplar innehållsdata från presentationen. Det leder till att oavsett om innehållet ska presenteras i en app eller i en Amazon Echo kommer datan från samma plats och hämtas genom API:er.

Valet av Contentful gjorde det möjligt för oss att integrera med tredjepartslösningar som Shopify. Ytterligare integrationer sker mot de CRM- och Marketing Automation-system som Yoga Girl använder. Styrkan i den här lösningen är att vi kan plocka fram de bästa alternativen för Yoga Girls behov. Vi behöver inte heller bygga lika mycket avancerad kod och vårt integrationslager blir smidigare att jobba i.

Growth
En viktig del i Rebel & Birds lösningar är att allt vi bygger ska vara testbart, att vi kan skapa A/B-tester för att experimentera med vad som är den bästa lösningen. På så sätt kan vi snabbt fortsätta arbetet på den lösning som vi har och optimera den genom att experimentera med allt från hur sajten ser ut, var knappar är placerade, vilket innehåll som lyfts fram och hur vi driver publik till sidan. Det här är ett arbete som sker i nära samarbete med kunden.

Design
Kunden var väldigt engagerad i designen. Uttrycket skulle inte vara en säljkanal, utan ett sätt att knyta ihop communityt. Det var viktigt för Yoga Girl att ha kontroll över hur de presenterade sig. Samtidigt som vi jobbade med den digitala lösningen tog Planeta Design fram ett nytt visuellt varumärke för Yoga Girl som vi applicerade på plattformen.

mockup_enheter_yogagirl3

Resultatet
Resultatet är en digital plattform för Yoga Girl-communityt som kan växa, bli bättre och fortsätta leverera värde till både communityt och Yoga Girl. Vi har byggt en plats där ett interaktivt community kan komma samman.

Allt vi sett hittills visar att Rachels community är väldigt glada över vad de har fått, Yoga Girl är väldigt nöjda med resultatet och vi är väldigt stolta över vad vi har levererat!

På Rebel & Bird har vi alltid engagerat oss för göra ett positivt bidrag till världen. Vi arbetar mycket med att ta ett samhällsansvar och en del av våra inkomster skänks varje månad till organisationer över hela världen.

Det har varit väldigt inspirerande att arbeta med en kund som har förmåga att driva oss längre och påminna oss om vad vi kan bidra med när vi fokuserar på rätt saker. Att kunna vara en del av en rörelse som arbetar flitigt med att hjälpa unga tjejer, där många har det riktigt svårt i dag, är verkligen något som gör jobbet värt att göra.

KORTA FAKTA OM PROJEKTET
Adress: www.yogagirl.com
Uppdrag: Skapa en flexibel och skalbar plattform som flera olika tjänster kan samlas på.
KPI:er: Samla communityt.
Projektets omfattning: 1000 arbetstimmar.
Kompetenser i projektet: Backendutvecklare, Frontendutvecklare, UX-Designer, Projektägare, Strateg/Analytiker.
Teknik: Single Page Application, Vue.js, Contentful, API-integrationer med Shopify och Drip.