Förenade Liv

Fler och nöjdare kunder med tydlig service

Förenade Liv

Fler och nöjdare kunder med tydlig service

UPPDRAGET

Digital och analog kommunikation samspelar

Uppdraget var att öka antalet som valde Förenade Liv som försäkringsbolag och att öka den digitala servicenivån. Här kom vi tillsammans med kunden fram till att lösningen på det var att ta ett helhetsgrepp på den kommunikation som var viktig för affären – vare sig den var digital eller analog.

Vi gjorde

  • Kartläggning
  • Strategi
  • Design
  • Varumärke
  • Innehåll
  • Projektledning
  • Utveckling
  • Mätning och optimering
LÖSNINGEN

Service hela vägen

Avlasta kundtjänst. Se över hela serviceflödet. Utgå från mobilen. Det var nyckeldelarna i arbetet med Förenade Livs kommunikation. Lösningen bestod bland annat av ett moderniserat varumärke och mejlutskick till nya försäkringstagare så att de skulle förstå möjligheterna med försäkringarna ännu bättre.

HUR DET GICK

Servicefokus

Sajten upplevs nu som enkel och tydlig med ett starkt servicefokus. Den är mer inbjudande och det är lätt att förstå att Förenade liv säljer bra försäkringar.

30%

förbättring av performance (lägre svarstider och laddningstider).

+20%

i organisk trafik.

HUR VI JOBBADE

Kunden jobbade aktivt i projektet

Vi jobbade tätt med kunden med både gemensamma arbetsytor (som Dropbox och Slack) och mycket tid tillsammans. Vi höll också både workshops för att ta in uppgifter brett i organisationen och djupintervjuer med nyckelpersoner på bland annat kundtjänst. Det var viktigt att tidigt se vilka problem kunderna hade och försöka undersöka vad vi kunde göra för att lösa dem tidigt. Vi arbetade också med testning och mätning genom hela projektet, för att hela tiden se att vår lösning skulle svara mot uppdraget.

När varumärket gjordes om tog vi in en fotograf med redaktionell bakgrund som kunde ta äkta bilder. Det är viktigt att det ska märkas att vi inte bara har hyrt in fotomodeller.