Andreas Ljungquist

Leveranschefens tre bästa tips för en lyckad projektleverans

Skriven av Matilda Johansson
Lyckas ni alltid leverera toppresultat till era kunder? Andreas Ljungquist, leveranschef på Rebel and Bird, ger sina bästa tips på hur man säkerställer leveranser av stora digitala projekt.

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA PROJEKT? 

- Det vi arbetar med är otroligt komplext. Projekt som löper över lång tid hinner ändras på olika sätt. Förändring av scope, tidplan, budget och resurser är några av de faktorer vi behöver vara duktiga på att parera. Därför tar vi alltid höjd för det i vår planering. 

Man ska inte heller underskatta variabeln att vi jobbar med people's business, alltså att det är människor vi arbetar med och att alla är olika. För oss innebär det att våra kunder fungerar olika, vilket betyder att vi måste vara lyhörda och flexibla i vårt arbete, men samtidigt aldrig tumma på kvalitet eller resultat oavsett projekt eller kund. 

VILKA MOMENT I PROCESSEN ÄR VIKTIGAST FÖR ATT LYCKAS MED EN LEVERANS?

- Det finns flera, men jag skulle säga att det absolut viktigaste är förväntansbild, processer och relation.

1: Förväntansbild - Formulera en tydlig målbild tillsammans med kunden som inkluderar allt från effektmål till struktur för samarbetet.

- För att lyckas med ett projekt är det helt avgörande att vi och kunden delar samma mål- och förväntansbild. Våra mest lyckade projekt är när vi verkligen förstår vad kunden vill ha och vilka förväntningar och behov de har. Vem är kunden och hur ser deras affär ut? Vilka är kundens användare och hur ser deras behov och förväntningar i sin tur ut? Förstår vi inte dessa delar är det omöjligt att veta att vi levererar det kunden önskar. Därför arbetar vi alltid grundligt med att säkerställa att alla, vi och kunden, har samma bild av projektets scope och mål. 

2: Processer - Skapa kvalitativa processer och följ dem. Det skapar kvalitet, tydlighet, transparens och resultat.

- Hur vi än vrider och vänder på det, ser vi en tydlig gemensam nämnare när vi lyckas som allra bäst, och det är då vi följer våra processer till punkt och pricka. Processer skapar kvalitet, tydlighet, transparens, resultat och säkerställer goda kommunikationslinjer, både internt och externt. 

På Rebel and Bird har vi en egen process för vårt hantverk som är heltäckande från A till Ö. Den säkerställer att vi gör rätt saker, i rätt ordning. Alltifrån överlämning från sälj, till hur vi arbetar med och mot vår leverans, steg för steg. Alla steg är lika viktiga. Hoppar vi över eller är slarviga riskerar vi att problem av olika slag uppstår. 

Processen och metodiken är baserad på lång erfarenhet och rådande best practice. Den bygger på rätt kompetens, ansvar och kommunikation

Det innebär att:

Alla projekt måste vara bemannade med rätt kompetenser

Alla i projektet tar ansvar och tilldelas mandat för detta 

Alla i projektet säkerställer en god kommunikation både internt och externt. Det säkerställer samsyn kring uppdraget, beslut, estimat och progress etc.

3: Relation -  En bra relation till kunden som präglas av tillit och förtroende lägger grund för fantastiska resultat.

- Vi levererar fantastiska resultat då vi har en bra relation till våra kunder som präglas av tillit och förtroende. När det finns och kunden tillåter oss att driva projekten 100% agilt levererar vi i särklass bäst resultat. Det är inte ovanligt att kunder kommer till oss med en tro på att de vet exakt vad de vill ha. Men när vi kan arbeta agilt i projekt blir leveransen oftast något helt annat än det kunderna initialt trodde att de ville ha. 

Det är också då kunderna upplever att vi levererar över förväntan och vi får ett “Wow, vi trodde vi ville ha detta, men Rebel tog oss till en helt annan nivå.

När vi utforskar möjligheter tillsammans med kunden och deras kunder och gemensamt testar oss fram till vad som flyger, då levereras bäst resultat. Egentligen är kravbilden ointressant då vi initialt pratar om målbild. Det intressanta är vad man vill uppnå för effekt- och produktmål. 

Utmaningen med att arbeta agilt och utifrån tillit är att kunder ofta vill veta vad de får för pengarna innan de skriver på ett avtal. Hade vi kunnat säga “vi garanterar att er konvertering ska öka med 10%”, hade vi såklart gjort det. Men det är inte riktigt så enkelt, utan det vi gör måste utgå från tillit, att kunderna vågar lita på att det vi gör kommer skapa effekten som de vill uppnå.

De gånger vi får den typen av förtroende blir det väldigt bra. Exempel på det är våra kunder Filmstaden och Parks and Resorts, två långsiktiga digitala partnersamarbeten som grundar sig på att vi litar på varandra. I båda dessa fall har vi sett stora affärsmässiga vinster och det är förstås där vi vill hamna med alla våra projekt.