Mustaschmilen

Rebel and Bird anmäler hela företaget till årets Mustaschmil

Skriven av Matilda Johansson

Flera av oss på Rebel and Bird har personliga erfarenheter av prostatacancer. Det är en sjukdom som påverkar väldigt många personer i vårt samhälle och de flesta av oss känner någon som har drabbats. Vi har jobbat med Mustaschkampen i tre år och fått mer insyn i deras verksamhet och det viktiga arbete de gör. Att bidra och medverka i Mustaschmilen är ett självklart sätt för oss att engagera oss för en stor sak och vara med och göra skillnad, Jonas Elgquist, VD, Rebel and Bird

Varje år drabbas 10 000 män i Sverige av prostatacancer och 2 300 avlider årligen. Med tidig upptäckt och en mer hälsosam livsstil skulle färre personer drabbas.

Mustaschmilen är ett virtuellt lopp på 10 kilometer som tar plats när och var du vill under november månad. Syftet med loppet är få folk i rörelse och belysa vikten av ett aktivt liv för en bättre hälsa och ett längre liv, och samtidigt sprida kunskapen om Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Var med du också! Läs mer och anmäl dig här.