Design

Designer


Med kunden och affären i fokus säkerställer vi träffsäkra och värdeskapande upplevelser, eftersom ingen design är dyrare än den som inte används.

Design för oss är att definiera, bygga och ständigt förbättra de upplevelser människor har med produkter eller varumärken.

"Att leverera en upplevelse slutar inte med en lyckad lansering. Det är då det börjar. Inga jobb är för små när alla detaljer räknas", Daniel Gränse Weström, Creative Director, Rebel and Bird.

På Rebel and Bird har vi något som vi kallar Design Studio, ett forum för bolagets alla UX och visuella designers. Hos oss arbetar ingen ensam, vi arbetar tillsammans. Därför ses alla inom detta kompetensområde en gång i veckan för att diskutera utmaningar, verktyg, projekt och för att tillsammans utforska, upptäcka och inspireras. Vi gör detta för att vi alltid strävar mot högsta möjliga kvalitet i våra leveranser, för att vi som arbetar här vill utvecklas i vår profession och för att vi gillar att samarbeta.

Vi är erfarna på konverterande flöden, engagerande upplevelser och trender inom design. Vi använder primärt Figma som arbetsredskap och lämnar alltid över kompletta vyer och fungerande prototyper till våra utvecklare. Men det tar inte slut där. Under projektets gång arbetar vi i nära samarbete med våra utvecklare för att komplettera, vidareutveckla och förfina designen genom feedback från både affären och kunden.

Vårt mål är alltid att överträffa alla förväntningar.