Rebel and Bird tar dig till nya platser

Digital produktutveckling är det absolut roligaste vi vet. Att våra insatser dessutom skapar tillväxt och kostnadseffektiviseringar för våra kunder gör så klart vårt jobb till världens bästa, om du frågar oss. Vi vet att vi gör skillnad. Vi ser på digital produktutveckling som en av dagens främsta möjliggörare för att på riktigt skapa tillväxt och effektiviseringar. För oss är det viktigt att alla våra samarbeten och projekt gör skillnad och att de drivs av spetsiga målformuleringar. Till vilken plats vill du att Rebel and Bird ska ta dig? För vi kommer att ta dig dit med rätt förutsättningar och tydligt formulerade mål. Men förbered dig också på att vi kommer att utmana dig om vi anser att platsen är otydlig eller rentav fel.

Våra leveranser och projekt har en stor spridning inom såväl branscher, kundsegment, storlek och kanalval. Vi hjälper till med allt från enklare kampanj- och informationstjänster till större komplexa digitala tjänster som ska sälja dina produkter och/eller skapa lojalitet och engagemang hos dina kunder. Eller så har du kanske en idé som du snabbt vill testa av på marknaden. Då kan vi så klart också vara den innovativa partnern som hjälper dig att utveckla idén för att sedan implementera och lansera den på marknaden.

 En symbios av helhet, djup och struktur

På Rebel and Bird tar vi oss an i princip alla digitala utmaningar. Vi besitter både bredden och djupet som krävs. Vårt erbjudande sträcker sig från det strategiska arbetet genom den tekniska implementationen till en lanserad produkt. Därefter fortsätter vi gärna med löpande optimeringsinsatser som baseras på era kunders beteenden och drivkrafter. Detta ger dig som kund en trygg partner genom hela resan. Ända fram till den där önskade platsen som är slutmålet. Digital produktutveckling är roligt, men det är också svårt. Komplext. På Rebel and Bird har vi tagit fram en egen metodik, Zenit, som säkerställer hög kvalitet i alla våra projekt och leveranser. Zenit beskriver hur vi jobbar med digital produktutveckling och tar oss genom strategi, förstudier, branding, konceptdesign, utveckling, lansering och optimering. Zenit baseras på rådande Best Practices och på Rebel and Birds samlade erfarenheter. Genom att låta Zenit vara vår ledstjärna, så vet vi att vi gör rätt saker varje gång. Vi behöver inte uppfinna nya vägar framåt, vilket höjer kvaliteten och sänker projektkostnaden.

Du kanske inte brinner för teknik, men det gör vi

Alla brinner inte för teknik. Och det behövs inte. Det räcker att vi på Rebel and Bird gör det. För det är ju så klart också en viktig del i vad vi gör och en central framgångsfaktor för hur bra din nya tjänst/produkt ska fungera. Tekniskt jobbar vi med en modern teknikstack där headless, mikrotjänster och komponentbaserad arkitektur är hörnstenar för att bygga högpresterande, kostnadseffektiva och framtidssäkra lösningar. Det är viktigt att ha möjligheten att förändra och förbättra den tekniska plattformen utifrån framtida behov, rådande teknikutveckling och andra omvärldsfaktorer. Tillsammans med våra partners Norce, Contentful, Storyblok, Optimizely, Bizzkit, m.fl. skapar vi förutsättningar för innovativa kundmöten som sänker kostnader och ökar intäkter samtidigt som det skapar engagemang och lojalitet via upplevelser i världsklass.

Vill du veta mer?