Hero Bild - Digital Strategi

Digital StrategiEn tydlig strategi är avgörande för att skapa samsyn inom organisationen, driva verksamheten framåt samt lyckas med en digital tjänst.

Vi kartlägger er organisations behov, vilka mätbara effektmål ni vill uppnå, era befintliga och potentiella målgrupper samt segmenterar dessa efter deras behov och drivkrafter. Med hjälp av detta identifierar vi förbättringsområden i er digitala tjänst samt lämnar förbättringsförslag.

Syftet med en Digital Strategi är att förflytta er organisation och er digitala tjänst närmare er vision.

Vi arbetar med Design Thinking och Service Design metodik i vårt strategiarbete och involverar både er organisation och era kunder för att säkerställa att det vi tar fram både skapar affärsnytta och tillgodoser behoven hos era kunder.


Vill du veta mer?