Digital Tillväxt


Digital Tillväxt är en kund- och datadriven process där vi ser till insamlad data för att optimera er digitala produkt eller tjänst samt skapa lojalare kunder.

Vi fokuserar på att få era kunder att konvertera ännu bättre genom att tillgodose era kunders behov, främja deras beteenden och stärka de drivkrafter som får dem att använda er digitala produkt/tjänst.

Syftet med Digital Tillväxt är att förflytta er organisation och er digitala tjänst närmare era tillväxtmål.

Vi arbetar med Service Design, UX Design och Webbanalysmetodik i vårt tillväxtarbete och ser till beteendedata från era kunder för att ta prioriterade beslut om vart tjänsten kan optimeras. Efter detta genomförs A/B tester där vi mäter hur väl förändringarna presterar jämfört med den tidigare versionen. De lyckade experimenten implementeras för att öka er konvertering.

Vill du veta mer?