Rebel and Bird älskar Filmstaden

Skriven av Andreas Ljungquist
En hel del filmpremiärer har gått av stapeln och många röda mattor har rullats ut sedan den där dagen i augusti 2013 då samarbetet sparkade igång. Idag ansvarar Rebel and Bird för utvecklingen av Filmstadens webbar och appar. Inledningsvis handlade samarbetet om mindre resursförstärkningar och små förvaltningsinsatser. Men samarbetet intensifierades runt 2015 då Filmstaden beslutade sig för att bygga om sin webb.

Under perioden 2015 - 2017 arbetade Filmstaden och Rebel and Bird intensivt, hand i hand, med att utveckla Filmstadens nya webb. Rebel and Bird bemannade projektet med utvecklare, designers, UX-lead och projektledning. Därefter har Rebel and Bird fått förtroendet att genomföra en rad olika projekt och samarbetet har fördjupats ytterligare. Rebel and Bird har idag en naturlig plats även i Filmstadens strategiska arbete och är idag en av Filmstadens viktigaste samarbetspartners.

Efter snart 10 år tillsammans så är samarbetet bättre och starkare än någonsin

I filmen här under berättar Jennie Granbom, Digital Manager på Filmstaden, om hur hon ser på samarbetet och på Rebel and Bird som partner.