Henry Aspenryd - huvudarkitekt Epiroc

Träffa Henry Aspenryd: Huvudarkitekt för 40 integrationsarkitekter, integratörer, kravfångare och testare på Epiroc

Skriven av Matilda Johansson
I denna intervju berättar Henry, en av Rebel and Birds arkitekter, om sitt spännande uppdrag som huvudarkitekt för integrationsteamet hos Epiroc, ett globalt och innovativt företag. Med ansvar för att leda ett team av 40 integrationsarkitekter, integratörer, kravfångare och testare delar Henry insikter om hur han och hans team tar sig an komplexa utmaningar, driver digital transformation och bygger robusta integrationslösningar som säkerställer effektivitet och säkerhet i en snabbt föränderlig värld.

Henry, berätta! Vad jobbar du med för typ av kund och vad hade de för behov då du kom dit?

- Jag jobbar med Epiroc som skapades 2017 genom en avknoppning av Atlas Copcos gruvdriftsdivision. Det är en rolig kund eftersom det är en global koncern där vi jobbar mot alla delar i världen. Samtidigt är det ett ungt företag med ny ledning som har energin som om det vore en start-up.

När jag började på Epiroc var det som integrationsarkitekt och jag togs in för att lösa ett behov inom ett specialprojekt. Det projektet varade i två år och efter det fortsatte jag som huvudarkitekt inom Epiroc Global Integration, ett team som bygger merparten av alla integrationer internt inom Epiroc och med externa parter. (Bara inom Epiroc så har vi en flora på över 1000 applikationer). 

Vad gör en huvudarkitekt inom integration på Epiroc? 

- Som huvudarkitekt inom integration ser jag till att våra integrationsplattformar följer den arkitektur vi vill ha. Det är lätt att man gör avsteg för att det är ont om tid och att man vill lösa problem här och nu. Då är det viktigt att göra det medvetet och sedan gå tillbaka och fixa den tekniska skuld man orsakat när det finns andrum. 

Jag vidareutvecklar även vår miljö så att mer blir automatiserat och kontrollerat. Det kan gälla fler och mer omfattande automatiska tester, bättre loggning och monitoreringssystem, AI-baserad kodanalys eller enklare och tydligare arbetsprocesser.

Utöver detta håller jag i tekniska kontakter och diskussioner mot andra avdelningar inom Epiroc IT och sitter med i IT Arkitekturrådet. Syftet med det är att få synergieffekter med allt som händer inom IT, se till att vi inte får en spretig arkitektur överlag, samt hjälpa verksamheten att så effektivt som möjligt kunna driva igenom förändringar utan att vi skapar säkerhetsbrister eller lösningar som är svåra eller dyra att förvalta. Vi sätter även upp riktlinjer och krav för att göra det lättare för utvecklingsteam att gå rätt väg i enlighet med Epirocs strategi. 

Vad krävs för att bära en sådan roll?

- För att axla denna roll bör man ha gedigen kunskap och erfarenhet om integrationer och dess arkitektur. Största utmaningen kanske är att man måste ha kunskap om så många olika typer av applikationer och vad de gör. Man behöver ha kunskap om allt från detaljerad insikt i hur dataobjekt, som skall integreras, brukar användas och uppdateras, till att veta vilka icke-funktionella krav som verksamheten borde ställa på integrationerna. 

Så, förutom väldigt djup och bred IT-kunskap behöver man ha verksamhetsförståelse och kunna förklara tekniska problem på ett lättförståeligt sätt.

Vilka utmaningar stod Epiroc inför då du började ditt uppdrag?

- Vi har fått ärva en hel del legacy-applikationer från Atlas Copco-tiden och samtidigt går vi mot att bli ett digitaliserat företag med allt vad det innebär. Vi har precis påbörjat en molnstrategiresa där massvis av applikationer skall flyttas från OnPrem till SaaS-lösningar för att kunna få skalningsmöjligheter som matchar digitaliseringen. Samtidigt köper vi hela tiden upp företag som skall integreras inom Epiroc, både personal- och IT-system. Exempelvis så köpte Epiroc i början av året upp Stanley Infrastructure, en global koncern med över 1300 anställda. Sedan dess har ytterligare fyra mindre bolag köpts upp. 

Du är huvudarkitekt för ett stort team, arbetar alla inom ett och samma område?

- Det här är det största integrationsteamet jag stött på. Förutom ledning och arkitekturstyrning där jag ingår så har vi fem team. Ett team för vår legacy-integrationsplattform som vi har OnPrem, ett team för vår Azure-baserade integrationsplattform och ett team som jobbar med att underhålla grundstommen i dessa, med till exempel bygg- och deploy-pipelines, IaC, samt paket och templates som utvecklarna kan använda sig av. 

Utöver dessa tre har vi ett team som sköter kundkontakterna och är kravfångare, samt tekniska projektledare gentemot de som beställer integrationerna, och slutligen ett operations-team som har hand om drift och förvaltning av våra integrationer.

Integrationsteamet som helhet gör ständigt underverk, förra året byggde vi och levererade över 120 nya integrationer.

Har du några konkreta exempel på saker du och teamet har löst?

- Vi levererade nyligen en helt ny integrationsstrategi för Epiroc för att harmonisera med Epirocs IT- och molnstrategi. Vi har satt upp och konfigurerat ett nytt system för att dokumentera integrationer på ett enhetligt sätt och är strax klara med att integrera detta med Epirocs Enterprise Architecture (EA)-system som gör att alla applikationsägare kan få en övergripande bild av integrationer som finns mellan applikationerna. Vi har implementerat Github Advanced Security for Devops (GHAzDO) i våra bygg-pipelines för att få bättre insikt i sårbarheter vi har i vår kod. Det är några av sakerna vi gjort nu under detta år på min nivå. Fast integrationsteamet som helhet gör ständigt underverk, förra året byggde vi och levererade över 120 nya integrationer.

Vilket värde bidrar du med i din roll?

- Jag tror att man kan sammanfatta det i ordet trygghet. Allt inom IT växer konstant och det blir fler och fler saker att hålla reda på som man bara vill ska fungera. 

I tillägg till det så läser vi mer eller mindre varje vecka om säkerhetsbrister som gör att företag utsätts för attacker eller brister i efterlevnadskrav som ger dryga böter. Det är tacksamt för verksamheten att veta att sådant tas på allvar och inte bara sopas under mattan för att det är jobbigt och att man är rak och tydlig när det finns brister som behöver åtgärdas. 

Från IT-sidan kan vi idag bygga saker på väldigt många olika sätt. Att då i ett tidigt stadium få vägledning om sätt man bör undvika eller sätt man kan få mer hjälp med inom organisationen är värdefullt och sparar tid. Bygger man det sedan med rätt arkitektur och mycket automation och tester så känner utvecklingsteamet trygghet i att de levererat en bra lösning.

 Vilket värde bidrar hela ditt team med?

- Att bygga integrationer på ett bra sätt gör att det blir enklare för verksamheten att röra sig i den riktning de vill. Det gäller oavsett om det som i vårt fall handlar om att kunna flytta en applikation till en SaaS lösning eller behöva integrera massvis med nya applikationer som man behöver ta med sig in vid ett uppköp, eller för mer statiska organisationer att man ser till att inte bli inlåst i ett visst system eller deras leverantör. Det gör även att vi säkerställer att vi uppfyller alla säkerhets- och efterlevnadskrav som ställs på organisationen samt tänker på drift och förvaltningsbarhet av dem. Vilket inte alltid är fallet om man tar en till synes billigare och enklare lösning där man låter leverantören av systemet man precis köpt in ta hand om alla integrationer.

Vill du veta mer?