Integrera tjänstedesign under hela utvecklingsprocessen och maxa affärsnyttan

Skriven av Matilda Johansson

“Detta är ett av de absolut bästa sätten att spendera era pengar rätt eftersom ni väljer att satsa på digitala tjänster som faktiskt efterfrågas av marknaden och era kunder”

Tjänstedesign är världens bästa metod som vi använder för att förstå era kunders verkliga behov och drivkrafter för att tillsammans med er skapa digitala tjänster och upplevelser era kunder kommer att älska. För att ytterligare maxa värdet av er digitala tjänst integrerar vi tjänstedesign i hela utvecklingsprojektet. Vår säljare Andreas berättar mer om vad det innebär och vilka fantastiska vinster det kan ge er.

Vad innebär det att ha tjänstedesign som en integrerad del i ett utvecklingsprojekt?

- Tjänstedesign ingår ofta som en separat del i förstudiearbetet inför ett projekt. I bästa fall är det en del av ett större strategiarbete som skapar insikt och pekar ut en riktning för fortsättningen av projektet. Det är bra, men det går att gå ett steg längre. 

Att integrera tjänstedesign i projekten innebär att vi flyttar in tjänstedesignprocessen i utvecklingsprocessen. Istället för att vara en separat del som sker i början av ett projekt integrerar vi det till att följa med löpande under hela arbetets gång. 

Hur fungerar det? 

- Allt handlar om att staffa upp teamet med rätt kompetens och ha processer som inkluderar tjänstedesign i arbetsflödet. Det innebär att det ska finnas en tjänstedesigner i produktteamet som alltid ligger steget före och ansvarar för att kund- och användarbehoven är det som styr prioriteringen i utvecklandet av den digitala tjänsten. Tjänstedesignerns arbete blir aldrig “klart” utan pågår hela tiden kontinuerligt i takt med att nya krav formuleras.

Vad finns det att vinna på att arbeta på detta sätt? 

- Det korta svaret är att detta är ett av de absolut bästa sätten att spendera era pengar rätt eftersom ni väljer att satsa på digitala tjänster som faktiskt efterfrågas av marknaden och era kunder, och att göra detta kontinuerligt under hela era projekt. Behov och drivkrafter hos kunder ändras över tid, vilket innebär att det som är era kunders behov idag troligtvis har förändrats en del när ni frågar dem igen om ett halvår. För att hela tiden ha ett färskt fokus på vad era kunder önskar bör insikter om detta arbetas med kontinuerligt vilket möjliggörs med tjänstedesign integrerat i utvecklingsprojekt. 

När vi arbetar på detta sätt ser vi även att ni får en högre grad av förankring i er verksamhet med bättre förståelse och trygghet i hur ni bör utforma och utveckla era digitala tjänster. Avslutningsvis visar vår erfarenhet också att detta arbetssätt genererar en mycket högre grad av innovation vilket gör era resultat mer konkurrenskraftiga och attraktiva.