Matilda och Jocke - header

Jämställdhet och inkludering på agendan vid årets Rebel and Bird-konferens

Förra helgen åkte Rebel and Bird på konferens till Göteborg. Ett viktigt syfte med konferensen var att diskutera hur bolaget ska växla upp sitt arbete med jämställdhet och inkludering. Resultatet? Tydliga mätbara mål med ny strategi och operativ plan. 

“Vi vill inte vara ett bolag som säger att vi står för jämställdhet och nöjer oss där. Det är inte trovärdigt. Det gäller att agera och faktiskt göra något.”, Jonas Elgquist, VD, Rebel and Bird.

Jämställdhet och inkludering har alltid varit viktiga frågor för Rebel and Bird. Men företaget har kommit till ett läge då vi på ett tydligt och aktivt sätt vill arbeta med målen för jämställdhet och det faktiska arbete som krävs för att nå dit. 

Matilda Johansson, Marknadschef och inkluderingsansvarig och Jocke Ginsburg, Rekrytering- och teamchef på Rebel and Bird, berättar mer om bolagets inkluderingsarbete, resultaten från helgens konferens och den workshop de tagit fram för strategiskt arbete med jämställdhet och inkludering.

Varför arbetar Rebel and Bird med jämställdhet och inkludering? 

- För att alla, oavsett vem en är, ska trivas och känna sig trygga hos oss. Hela grundidén med Rebel and Bird är att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Det är det vi bygger bolaget på.  

Nu när vi växer och blir fler anställda är det extra viktigt att aktivt arbeta med inkludering och vår kultur. Vi kan inte utgå från att alla automatiskt ska trivas hos oss. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att arbeta aktivt med detta. Vi måste kontinuerligt se över vår kultur och arbetsmiljö så att vi verkligen är en plats där alla kan känna sig trygga att vara sig själva oavsett vem en är. Det är inget vi kan checka av och sedan lämna, utan det är ett arbete som alltid ska pågå.

Utöver detta önskar vi, liksom så många andra bolag inom denna bransch, att öka andelen medarbetare hos oss som är kvinnor och ickebinära. För att göra det krävs ett aktivt och medvetet inkluderingsarbete, där vi kontinuerligt arbetar med vår kultur och vår roll som arbetsgivare. 

Det handlar också om att inte gå miste om kommande kompetens. Techbranschen har varit, och är, fortfarande mansdominerad. Vi står dock inför ett paradigmskifte som kommer innebära en stor förändring där normen för vilka som arbetar inom tech kommer att ändras. Det ser vi exempelvis genom att titta på fördelningen bland de personer som går tekniska utbildningar. När det sker, vill vi vara en attraktiv arbetsplats och ett självklart val för dessa personer. 

Vi vet även att det blir roligare att jobba och bättre resultat i våra leveranser då vi har team som består av människor med olika bakgrund och erfarenheter. 

Hur arbetade ni med inkludering under konferensen? 

- Vi höll en dragning där vi redde ut en del av de begrepp som ingår i arbetet med inkludering. Exempelvis jämställdhet, jämlikhet, mångfald, fem-, och pinkwashing. Vi pratade om varför det är viktigt för Rebel and Bird att arbeta med inkludering. Det kan låta som självklarheter, men vi får aldrig utgå från att alla har samma syn på vad detta är och innebär.

Workshopen innehöll gruppdiskussioner om hur Rebel and Bird kan utveckla sitt arbete med jämställdhet och inkludering. Det är viktigt att alla medarbetare kommer till tals och får vara med och tänka och resonera. Rebel and Birds ledning bär ansvaret för att sätta mål och strategi och se till att det arbete som planeras genomförs och följs upp. Men det är hela bolaget, med alla anställda, som skapar en inkluderande kultur. Det är något levande som alla är med och bidrar till, därför vill vi att det är en fråga som vi återkommande diskuterar gemensamt. 

Vad gav workshopen för resultat?

- Framförallt gav workshopen en känsla av att dessa frågor är viktiga för alla som arbetar på Rebel and Bird. Engagemanget bland alla deltagare var överväldigande och väldigt inspirerande.

Workshopens olika frågeställningar skapade viktiga samtal som genererade konkreta mål och förslag på actions vi som företag kan göra för att bli än mer inkluderande i vårt sätt att arbeta. Bland annat har bolaget nu antagit en femårig inkluderingsstrategi med delmål som ska leda oss fram de kommande åren. 

Hur ser er målsättning för jämställdhet ut? 

- Rebel and Bird ska vara 50% kvinnor/ickebinära år 2026. Utan mål finns ingen riktning för vårt inkluderingsarbete och syftet med varför vi arbetar med inkludering blir otydligt. Målbilden hjälper oss att hålla fokus i det arbete som skall göras för att nå dit vi vill.