Filmstaden

Filmstadens nya digitala upplevelse är snabb, engagerande och alldeles underbar

Rebel and Birds digitala kärlekssaga med Filmstaden fortsätter. Genom åren har vi tillsammans levererat en rad framgångsrika digitala projekt. Nu var det dags igen och denna gång involverade uppdraget en omfattande förvandling av Filmstadens digitala närvaro, med målet att förnya deras webbplattform för att möta dagens tekniska och designmässiga förväntningar. Resultatet är en mer engagerande och konverterande webbupplevelse baserad på djupgående kundinsikter.

”Vi har inte bara lanserat en ny webb tillsammans med Rebel and Bird, vi har skapat en upplevelsebaserad plattform där vi är fria att utveckla en digital närvaro som styrs av våra biobesökares behov. Vi följer datan och kan snabbt optimera samt utveckla funktionalitet och innehåll för att lyfta filmerna och bioupplevelsen. Film är bäst på bio och Filmstaden kan nu sikta på att vara bäst i de digitala kanalerna.” Theresa Rosander Tyvi, Product Manager, Filmstaden

Filmstaden
Filmstaden

Utmaning

Filmstaden stod inför flera betydande utmaningar med sin befintliga webbplattform. Behov av ökad prestanda, skalbarhet, ett mer användarvänligt CMS, samt ett starkt behov av att uppdatera den grafiska profilen för att uppfylla moderna tillgänglighetskrav och effektivt återspegla Filmstadens varumärke. En förbättrad användarupplevelse var nödvändig, inte minst för en webbplats som inkluderar 40 olika biostäder med varierande innehåll.

Lösning - Design

  • Behovsanalys: Genom en djupgående behovsanalys, som kombinerade både kvalitativa och kvantitativa metoder, skapade vi gemensam förståelse och identifierade vi både interna och externa mål. Detta klargjorde webbplatsens och kundernas mål och banade väg för en strategisk utveckling av webbplatsens funktioner.

  • Varumärkesstärkande design: En uppdatering av den grafiska profilen genomfördes för att stärka Filmstadens varumärke och bibehålla en hög nivå av tillgänglighet.

  • Designsystem: Genom att utveckla ett omfattande designsystem med väldokumenterade komponenter, har vi möjliggjort en snabb och effektiv utveckling och skalning av produkter av hög kvalitet för Filmstadens webbplatser och relaterade varumärken. Designsystemet har främjat ett enhetligt arbetssätt mellan marknad- och IT-avdelningarna, med ett gemensamt fokus på kvalitet och kundupplevelse.

Lösning - Teknik

  • Modern Stack: Användning av Gatsby baserat på React, GraphQL, och Webpack, tillsammans med ett designsystem av distribuerade React-komponenter från GitHub (Storybook/Vite), Contentful CMS, och API-integrationer.

  • Optimerad Prestanda: Statiskt genererade sidor med realtidsdata hämtade via ett fristående API, vilket optimerar prestandan och skalbarheten.

  • Enhetligt gränssnitt via designsystem: Ett gränssnitt byggt på komponenter från vårt designsystem, som delas med fem andra webbplatser i tre olika länder, skapar en konsekvent användarupplevelse över olika marknader.

Resultat

Resultatet är en märkbart snabbare och mer effektiv webbplattform. Innehållet är nu bättre anpassat baserat på insikter från Filmstadens kunders behov, vilket har förbättrat kundresan avsevärt. Från att tidigare ha varit primärt en inspirationssajt har Filmstadens webbplats nu omvandlats till att även vara en högkonverterande plattform med optimerat innehåll. Denna transformation har inte bara förstärkt Filmstadens digitala närvaro utan också skapat en mer kostnadseffektiv och skalbar digital infrastruktur.

Vill du veta mer?