space

Projektledare


Som projektledare på Rebel and Bird förväntas du driva ditt projekt som ett företag. Du är företagets VD och det är ditt ledarskap och dina beslut som projektet ska förhålla sig till. Därför betyder ditt engagemang väldigt mycket för projektets framgång. 

Under projektets livscykel, så är det du som sätter ramarna för hur projektet ska nå sina mål och du har stor frihet i att skapa de förutsättningar som du tycker är nödvändiga för att lyckas. Det kan t.ex. gälla arbetssätt, arbetstider, ledigheter, fysisk miljö och vilka som ska ingå i ditt team. Du gör helt enkelt vad som krävs för att möta de mål och förväntningar som finns. I ryggen har du självklart en massa stödfunktioner och hjälpmedel i Rebel and Birds organisation och strukturkapital. I varje projekt arbetar du tätt ihop med både Kundansvarig och Leveransansvarig på Rebel and Bird.

"Du omges av kompetenta medarbetare som kan sin sak, men det är du som måste få dina medarbetare att skapa den magi som både Rebel and Bird och våra kunder förväntar sig", Andreas Ljungquist, Leveranschef, Rebel and Bird.

Du har förmågan att driva stora komplexa utvecklingsprojekt. Komplexitet kommer i många olika former, som t.ex. relationer, verksamhet, organisation, politik och teknik. Du är alltså en talang inom lite allt möjligt. Du ansvarar för att identifiera projektets alla intressenter, hantera- och ofta utmana kundens förväntningar och idéer samt leda kunden och projektet i rätt riktning. Sedan får du inte glömma alla interna förväntningar från Rebel and Bird, i form av höga krav på resultat, en välmående projektekonomi samt roliga och utvecklande arbetsdagar för våra medarbetare.  

Du har koll på siffror, projektets kalender, vem som gör vad, kommunicerar tydligt till omgivningen vad som händer i projektet och försöker vara steget före hela tiden. Du förväntas rapportera status en gång i veckan, både till kund och internt. Du följer upp och planerar kontinuerligt. I många av projekten kommer du ha en styrgrupp att förhålla dig till. Du är föredragande på styrgruppsmöten och presenterar status, progress, eventuella risker med tillhörande åtgärder, avvikelser mot plan och de utmaningar som du behöver hjälp med.

Till mångt och mycket handlar projektledning om att vara handlingskraftig, operativ och proaktiv. Du omges av kompetenta medarbetare som kan sin sak, men det är du som måste få dina medarbetare att skapa den magi som både Rebel and Bird och våra kunder förväntar sig.