Jonathan Söderin och Micke Ribeiro

Ingen fest utan test om Quality Assurance får bestämma

Skriven av Matilda Johansson
Quality Assurance (QA) spelar en kritisk roll för att säkerställa överlägsen produktkvalitet. På Rebel and Bird är QA därför en självklar del av vår arbetsprocess och en av de viktiga pusselbitarna vi vill ha med för att leverera affärsvärde till våra kunder. Möt Jonathan Söderin, QA-testare, och hör honom berätta om hur fokus på kvalitetssäkring inte bara är en fråga om noggrannhet, utan en strategisk investering.

Berätta - vad pysslar en person som arbetar med Quality Assurance med?

- Att arbeta med QA innebär en djupgående förståelse för både produktens mål och dess användare. QA-specialister ansvarar för att identifiera potentiella fel innan produkten når slutanvändaren, vilket garanterar en sömlös och felfri användarupplevelse. Vårt arbete sträcker sig från manuella tester på olika plattformar och enheter, till att implementera och övervaka automatiserade testprocesser. Vår roll handlar om att säkra kvalitet, och säkerställa att varje funktion och feature inte bara fungerar tekniskt utan också lever upp till krav på användbarhet och tillgänglighet.

Vad är topp tre största vinsterna med att ha med QA i ett projekt?

  • Tids- och kostnadsbesparingar: Genom att upptäcka och åtgärda problem tidigt i utvecklingsprocessen undviker vi kostsamma och tidskrävande korrigeringar i ett senare skede.

  • Förbättrad användarupplevelse: En produkt som har genomgått omfattande QA-testning erbjuder en mer felfri användarupplevelse, vilket direkt bidrar till ökad kundtillfredsställelse och lojalitet.

  • Ökad projekttransparens: Med en rigorös testprocess på plats, får vi i projektteamet och våra kunder en klar bild av produktens kvalitet före lansering, vilket ger en stark grund för beslut om lansering och vidare utveckling.

Finns det risker med att inte ha med test i ett projekt?

- Att förbise QA-processen i ett digitalt projekt är lika riskabelt som att bygga ett hus utan grund. Utan en dedikerad QA-roll riskerar projektet att missa kritiska brister, vilket kan leda till dålig användarupplevelse, ökade utvecklingskostnader på grund av sena korrigeringar, och i värsta fall, ett skadat varumärke. Att inkludera QA är inte bara en kvalitetsfråga; det är en fråga om affärsstrategi och långsiktig hållbarhet.

I takt med att digitala projekt blir allt mer komplexa blir rollen som QA allt viktigare. Rebel and Bird ser QA inte bara som en funktion utan som en kärnkomponent vi alltid önskar ha med i vårt åtagande för att leverera fantastiska digitala upplevelser. Genom att ha med QA i våra team säkerställer vi inte bara att våra projekt uppfyller de högsta standarderna för kvalitet och funktionalitet, vi bygger också förtroende och värde för våra kunder och deras användare.

Vill du veta mer?