Daniel Gränse Weström, Design Director Rebel and Bird

På Rebel and Bird ska all design vi gör skapa ett långsiktigt värde och engagera. Detta sker genom att låta oss vara kreativa och arbeta mot ett tydligt syfte.

Skriven av Matilda Johansson
Rebel and Bird har vid flera tillfällen prisats för sina digitala upplevelser. Vad ligger bakom framgångarna som lett till flera nomineringar och pallplatser i Svenska Designpriset? Vi träffar Daniel Gränse Weström, Design Director, och får höra om Rebel and Birds vision kring design och varför designdelen av den digitala upplevelsen utgör en direkt avgörande konkurrensfördel på dagens marknad.


Hur ser Rebel and Birds vision kring design ut? 

- En viktig del av vår vision kring design går hand i hand med Rebel and Birds övergripande vision om att ha kul på jobbet. För designers är det inget undantag, kreativitet kan verkligen frodas i en sådan miljö. Vi vill att all vår design skapar ett långsiktigt värde och engagerar genom att låta oss vara kreativa med ett syfte.

Är det viktigt med en designvision?

- Att ha en vision är helt avgörande för att ge oss en gemensam riktning och fokus. Den ska inspirera oss och hjälpa oss i designprocessen att skapa meningsfulla lösningar som är hållbara över tid.


Vi vill att våra designers ska fokusera mer på ”problemsidan” och inte enbart på ”lösningssidan”. Det är därför glädjande att trenden pekar ditåt, våra kunder är mognare i sin beställning och våra processer kan stötta där det behövs för att säkerställa det långsiktiga värdet. För oss är det viktigt att kundcentrerad design inte enbart är något vi driver inom vår kompetens, utan att hela byrån står bakom detta och lyfter fram det i alla kundkontakter. 

Design är så mycket mer än bara en yta, det påverkar i allra högsta grad användarvänlighet, varumärke, tillgänglighet, affär och skalbarhet.

På Rebel and Bird har vi en designprocess som hjälper oss att leverera på vår vision. Alla arbetsrutiner syftar till att göra varje leverans så bra som den kan bli.
 

En stor fördel man ofta glömmer när man jobbar med konsulter som oss är att man som kund får indirekt tillgång till all vår samlade kompetens och erfarenhet. Rebel and Bird har en otroligt stark kultur där vi gärna räcker ut en hand och ber om hjälp och feedback när det är möjligt. Vi har exempelvis en aktiv designstudio, ett kompetensforum där vi gemensamt diskuterar projekt och dess utmaningar och lösningar. Forumet formas till det vi behöver för stunden, exempelvis designfeedback, kompetensutveckling, processförädling och workshops. En viktig plats för oss att skapa gemenskap men också en fantastisk möjlighet för oss att gemensamt ta oss an våra projekt och tillsammans bidra till att varje leverans blir så bra som möjligt. 

På vilket sätt påverkar design den totala digitala upplevelsen? 

- Design är själva kärnan i den digitala upplevelsen. Design är så mycket mer än bara en yta, det påverkar i allra högsta grad användarvänlighet, varumärke, tillgänglighet, affär, skalbarhet och den digitala upplevelsen är nu mer än någonsin en direkt avgörande konkurrensfördel.


Vill du veta mer?