Vill ni skapa tjänster som överträffar kundens förväntningar, öka er lönsamhet och kundnöjdhet?

En grund för detta är att förstå era kunders behov och drivkrafter. Rebel and Bird har ett gediget strukturkapital inom Tjänstedesign (Service Design), dvs processer och metoder som skapar förståelsen för hur ni ska utveckla era digitala tjänster och produkter för att era kunders behov och drivkrafter ska tillgodoses.

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign, eller Service Design som det också kallas, handlar i grunden om att designa och utveckla tjänster för att förbättra användarupplevelsen och göra tjänster användarvänliga. Detta innebär att man tänker igenom alla aspekter av en tjänst ur ett holistiskt perspektiv (omnikanal). Från hur din tjänst/produkt marknadsförs till hur den faktiskt används av kunderna. 

Det handlar alltså om att ta hänsyn till användarnas behov och drivkrafter när man skapar/förbättrar en tjänst, för att säkerställa att den blir så användarvänlig som möjligt och tillgodoser kundens/organisationens behov. 

Kundcentrerat arbetssätt är viktigare idag än någonsin

Era kunder har antagligen redan idag höga förväntningar. Förväntningar som kontinuerligt både ökar och förändras. För att skapa tjänster som motsvarar era kunders förväntningar måste ni lära känna era kunder. Hur era kunder uppfattar och upplever era produkter/tjänster/erbjudanden. Ni behöver möta era kunder med en upplevelse som åtminstone motsvarar deras förväntningar. Helst ska ni överträffa förväntningarna. Det är då lönsamhet och kundnöjdhet skjuter i höjden.

Inom tjänstedesign använder vi olika metoder och verktyg såsom kundresor, djupintervjuer, observationer m.m och genom att samla in- och analysera kvalitativ- och kvantitativ data kan vi skapa tjänster som möter kundens behov och förväntningar på ett mer effektivt sätt. Och i förlängningen kan vi skapa tjänster som överträffar kundens förväntningar. 

Varje situation och varje behov är unikt. Således görs valen av metoder baserat på givna förutsättningar. Oavsett om man ska ta fram en ny tjänst, förbättra en redan existerande och/eller bredda erbjudandet, så är det mest centrala alltid att man skapar en förståelse för kundens behov. Några exempel på resultat som kan uppnås genom tjänstedesign är:

  • Öka antalet kunder.

  • Ökad lönsamhet.

  • Ökad kundlojalitet och bibehålla befintliga kunder.

  • Ökad kundnöjdhet.

  • Identifiera nya intäktsmöjligheter eller erbjudanden. 

  • Skapa kundupplevelser som överträffar kundens förväntningar.

  • Intuitiva och tidssparande tjänster.

Rebel and Birds process

Rebel and Bird har skapat en egen process som vi använder för att designa tjänster. Processen baseras på rådande Best Practices och våra samlade erfarenheter inom Rebel and Bird. Genom att skapa vår egen process för det här arbetet, så säkerställer vi att vi att arbetet alltid genomförs på samma sätt, dvs ett sätt för oss att standardisera och kvalitetssäkra leveransen. När vi har skapat tillräckligt många insikter om er organisation/affär, era målgrupper och er omvärld/marknad kan vi innovera fram- och leverera framgångsrika upplevelser som är skräddarsydda utifrån rådande situation och behov. 

Rebel and Birds främsta styrka ligger i att vi kan ta er tjänst från ax till limpa. Vi har allt under samma tak, dvs både bredden och djupet som krävs för att hålla er i handen i alla steg genom hela resan.

Vill du veta mer?