Sätt användaren i centrum med tjänstedesign och skapa digitala upplevelser era kunder kommer att älska

Skriven av Matilda Johansson
Att satsa på tjänstedesign då ni ska dra igång ett utvecklingsprojekt för en digital tjänst är att satsa era kort rätt. Men vad är ens tjänstedesign? Och varför är det då så bra? Här kommer “Tre snabba kring tjänstedesign” med en av våra tjänstedesigners, Christofer Fontell. 

1: Vad är tjänstedesign? 

- Tjänstedesign syftar till att sätta användarna/kunderna i centrum och förstå de behov och drivkrafter som finns hos dem, alltså på riktigt förstå vad som efterfrågas av marknaden för att på så sätt göra rätt saker för sin publik. 

För att göra detta använder vi oss av olika metoder, exempelvis dataanalys, djupintervjuer, observationer och användningstester. Detta ger oss en bred förståelse för hela kundresan och användarupplevelsen, som i sin tur hjälper oss att forma ett tydligt mål med fokus på kund- och affärsnytta. 

2: Vilket värde kan tjänstedesign generera? 

- Förståelse och insikt kring era användares behov och drivkrafter är en förutsättning för att få “bang for the buck” av er digitala tjänst. Det innebär helt enkelt att digitala tjänster som utformats utifrån vad era användare faktiskt behöver och önskar alltid kommer att generera större affärsnytta. Vad vi också ser under denna process är att mängden innovation som föds ur dialogen med målgrupperna ökar. Vi öppnar helt enkelt upp för att låta kunderna hjälpa till med er affärsutveckling.

3: Hur kan ni värva nya kunder med hjälp av tjänstedesign? 

- Med rätt utformade digitala tjänster skapar vi förutsättningar för att få potentiella kunder att välja just er istället för någon av era konkurrenter. Vi vet att vårt digitala beteende ständigt förändras och det är de företag som snabbast kan erbjuda tjänster som motsvarar förväntningarna som blir vinnarna i de digitala kanalerna.

Så, vill ni säkerställa att ni inte hamnar på efterkälken? Kontakta oss så berättar vi mer om hur tjänstedesign kan utveckla just er affär.