Utveckling

Utvecklare


Som utvecklare på Rebel and Bird kommer du att få jobba med spännande och utmanande kundprojekt. Vi strävar efter att ta helhetsåtagande snarare än att sälja ut enstaka konsulter, så troligen hamnar du i ett team där laganda, samarbete och gemensamt ansvar driver projektet till en slutprodukt som vi med stolthet kan visa upp och förhoppningsvis vinna priser för.


Kundnära, Agilt och MVP

Vi jobbar som många andra agilt, och vi strävar efter att alltid ha en väldigt nära kundrelation med produktägaren. För vår del är dock inte bara vår kunds åsikter viktiga utan även hur slutkunden upplever och navigerar våra webbsidor och appar. Vi strävar därför att släppa en första MVP-version så snabbt som möjligt för att fånga upp kundernas beteende och utmaningar, samtidigt som vi jobbar vidare med nästa version. Förutom den första MVP-versionen blir våra releaser ofta små, men sker desto oftare. Vi bygger våra lösningar så att vi har dem så testbara som möjligt, men vi förlitar oss inte enbart på enhetstester, utan har även kontinuerliga automattester mot våra API:er för samtliga miljöer. Det ger oss trygghet inför releaser, vi som utvecklare slipper spendera tid på att släcka bränder, och våra testare kan fokusera på att testa nya features snarare än att lägga massvis med tid på regressionstester.


DevOps

Vi som utvecklare arbetar enligt DevOps vilket gör att vi tar ansvar för samtliga miljöer inklusive produktion. Eftersom vi nästan uteslutande jobbar i Azure med SaaS lösningar så har vi normalt inte behov av en driftsleverantör och därför faller också mycket av ansvaret med monitorering, larm och skalning på oss. Detta gör vi såklart inte manuellt mer än för att lära oss lösningens utmaningar, utan vi sätter upp automatiserade regler som antingen ändrar förutsättningarna automatiskt eller meddelar oss om någon gräns överskridits.


Arkitekt

Som arkitekt kommer du att ansvara för allt från arkitekturdesign och dokumentation av lösningar, till uppsättning av CI/CD pipelines, uppsättning och hantering av Azure resurser, monitorering och felsökning av miljöer på en infrastrukturell nivå och att guida utvecklare rätt. Vi har ett internt arkitekturråd där vi delar information, utmaningar och vision framåt för företaget och hjälps åt att lyfta varandra.


Backend

Som backendutvecklare kommer du troligen att ansvara för att bygga upp stabila och säkra REST Api med hög prestanda för Frontend och kommer att få stöd av arkitekten att välja rätt väg för projektet, både vad det gäller vilka Azuretjänster som skall användas och hur de skall skala. Vi bygger det mesta i senaste .Net version i vanlig App Services, med EF mot SQL Server, men det finns såklart kundspecifika krav som gör att vi väljer andra teknologistackar som exempelvis Service Fabric, Kubernetes, EPi Server etc. Nästan alla lösningar kräver integrationer mot andra system och vi strävar efter att bygga dessa så robust och frånkopplat som möjligt.


Frontend

Som frontendutvecklare hos oss jobbar du i moderna ramverk där du utvecklar webbapplikationer som innefattar komplexa flöden, animationer, API-anrop, komponentbibliotek och mycket mer. Du kommer jobba tätt ihop med våra fantastiska UX-designers gällande gränssnitt och samarbeta med våra backendutvecklare för att ta fram API:er. Du ansvarar för att bygga tillgänglig, robust, återanvändbar och förvaltningsbar kod. De flesta nya lösningar vi bygger idag är som statiska webbsidor byggda med Gatsby och React med Contentful som headless CMS.