Att se något konkret skapar snabbt förståelse och förtroende, därför är samarbetet mellan tjänstedesign och visuell design så viktigt

Skriven av Matilda Johansson
Tjänstedesign handlar om att identifiera våra kunders behov och definiera de initiala kraven för ett arbete så att ni som kund får en samlad bild om vad vi tillsammans ska göra. För att våra kunder ska få en så djup förståelse som möjligt av behovsbilden och förslag på lösning vill vi alltid ha med en visuell designer som arbetar tight med våra tjänstedesigners. Varför? Vi träffar Rebel and Birds UX-Design Lead, Johan Larsson som får svara på två snabba frågor om detta. 

Varför bör en tjänstedesigner alltid kroka arm med en visuell designer? 

- Uppdraget för mina kollegor som arbetar med tjänstedesign handlar om att de ska bana väg för det som komma skall i våra projekt. Tjänstedesignern samlar in kundbehov och definierar utifrån detta upp projektets första krav. För att våra kunder sedan ska få en så tydlig bild och förståelse av vad vi tillsammans ska göra är den visuella aspekten, att de får se något konkret, väldigt värdefull. När våra kunder tidigt får se något visuellt ökar deras förståelse för hur slutprodukten ska möta användarbehoven. Detta minimerar riskerna för missförstånd längre fram i projektet och hjälper oss till att få samsyn kring vårt gemensamma mål. 

Vad tycker du som UX/visuell designer är det bästa med att ha med tjänstedesign i ett projekt? 

- Svaret på det är kort och enkelt. När det finns tjänstedesign med i början av arbetet vet jag att jag gör ut rätt saker direkt utan att chansa. Jag designar ut idéer om kundernas behov som faktiskt är validerade vilket gör att vi kan känna oss säkra på att den digitala upplevelsen vi skapar faktiskt kommer att möta något som efterfrågas av våra kunders kunder.