B3 hero

Ett modernt och djärvt varumärke för B3 och en webbplats som får besökarna att stanna kvar

B3 Consulting Group behövde inte bara en ny webbplats utan också en ny identitet. De ville förfina sitt erbjudande med fokus på ett tydligare "Call-to-action", i en modern design som sticker ut från andra konsultföretag. Webbplatsen fungerar nu som ett skyltfönster för B3 med fokus på att väcka intresse och göra besökaren nyfiken på att veta mer.

Lätt att kommunicera

B3s redaktörer har en ny och snabb plattform för publicering av spännande innehåll.

Alla mål nåddes

Efter lanseringen av den nya webbplatsen stannar besökarna längre, besöker fler sidor och avvisningsfrekvensen har minskat.

"Vi har nu lagt grunden för att presentera B3 i linje med vårt nya varumärke som lanserades för ett år sedan och i framtiden kunna arbeta mer datadrivet för att utveckla och anpassa innehållet", Kommunikationschef, B3 Consulting Group.

Webbplatsen är byggd på Contentful tillsammans med GatsbyJS och React. Denna kombination ger bättre möjligheter för ett datadrivet arbetssätt. Den nya varumärkesdesignens mål är att sticka ut jämfört med andra konsultföretag. Det är därför B3 har djärv typografi, ljusa färger, mycket luft och ett bättre användargränssnitt. Nu är strukturen enklare att navigera genom, innehållet är lättare att komma åt och webbplatsen har ett djärvt uttryck med tydlig kommunikation om alla företag inom koncernen.

B3 casebild
B3 casebild
B3 casebild

Vill du veta mer?