Filmstadens företagsportal

Enklare betalning och snabbare processer med Filmstadens nya företagsportal

Rebel and Bird har tillsammans med Filmstaden levererat en digital företagsportal som förenklar och förbättrar kundresan för deras företagskunder. Den nya portalen minskar administrationen för Filmstaden och erbjuder smidigare betalningsalternativ för deras kunder, vilket gör det enklare för företag att hantera sina biljetter och beställningar.

Kundens utmaning

Filmstaden ville erbjuda sina företagskunder en bättre upplevelse genom att gå från komplexa processer till förenklade flöden, med fokus på användarnas behov. Utmaningen var att utveckla en plattform som kunde hantera en komplex produkt och samtidigt göra användarresan så enkel och smidig som möjligt.

Lösning - Design

  • Användarcentrerad design: Rebel and Bird har arbetat med Filmstadens insikter om deras kunder för att på bästa sätt skapa en plattform som tar bort så mycket friktion som möjligt för användarna. Vi har fokuserat på att förenkla flödena genom att minimera antalet val och endast visa den mest relevanta informationen vid varje steg användaren tar.

  • UX/UI-komponenter: I arbetet har vi lagt grunden för Filmstadens designsystem, som består av återanvändbara komponenter med instruktioner och riktlinjer. Designsystemet gör det möjligt att snabbt och effektivt skapa och skala Filmstadens digitala produkter i framtiden.

  • Funktionalitet och vyer: Vi har utvecklat inloggade vyer för företag i portalen där de kan se och hantera sina biljetter, samt skicka ut dem till anställda. Fokus har varit att skapa en enkel och intuitiv användarupplevelse som uppfyller företagens behov och önskemål.

Lösning - Teknik

  • Modern teknisk arkitektur: Webbplatsen bygger på Gatsby, ett ramverk baserat på React och GraphQL, med ett datalager från Gatsby. Rebel and Birds komponentbibliotek av React-komponenter är paketerade med Vite och visas upp med Storybook. CMS:et som används är Contentful.

  • Optimerad prestanda: Lösningen genererar statiska sidor där endast realtidsinformation hämtas från fristående API:er. Detta ger optimal prestanda och kräver endast skalning av API:et vid stora besöksantal, eftersom de statiskt genererade sidorna cachas i CDN:et.

  • Integration och betalning: I Sverige och Norge integrerar portalen med Filmstadens affärssystem och CRM-systemet från Xlent, som hanterar alla produkter, konton, ordrar och fakturor. Kortbetalningar hanteras av Nets, vilket gör det möjligt för företagskunder att betala både med faktura eller med kort, något som tidigare inte var möjligt.

Resultat

Den nya företagsportalen erbjuder en enkel och avskalad användarupplevelse där företagskunderna snabbt och smidigt kan hantera sina biljetter och beställningar.

Genom att lägga till möjligheten till kortbetalningar har portalen blivit mer användarvänlig och flexibel.

Denna lösning har inte bara minskat administrationen för Filmstaden, utan också skapat en mer skalbar och effektiv digital infrastruktur, redo att expandera till fler marknader i framtiden.

Vill du veta mer?