Ökad tydlighet i Spendrups nya e-handel ska ge kunderna en tryggare och bättre köpresa

Rebel and Bird hjälper Spendrups att skapa en ny och bättre e-handel genom ett tydligare fokus på kundens behov och drivkrafter. Dessa insikter kombineras med en helt ny design som andas Spendrups kärnvärde ”Välkommen in”.

Trygghet ger ökad nyttjande- & konverteringsgrad

Spendrups har idag en e-handel för sina B2B-kunder och genom Rebel and Birds insiktsarbete är ambitionen att förbättra den. Genom att lyssna på vad kunderna har för behov kan vi skapa en tydligare e-handel som ger kunden en tryggare och bättre köpresa. Detta kommer så klart också i slutändan att höja kundnöjdheten. Idag är det många av Spendrups kunder som nyttjar möjligheten att beställa sina varor online, men både nyttjandegraden och konverteringsgraden har tillväxtpotential. De kunder som idag gör sina beställningar via telefonsamtal ska imorgon göra sina beställningar online. Och känna sig trygga med det.

Arbete med tjänstedesign

I arbetet med Spendrups e-handel så lutar sig Rebel and Bird på sitt strukturkapital inom tjänstedesign. Processer och metoder som är vedertagna utgör grunden i arbetet för att hitta de förbättringsområden som ger störst effekt, både genom att tillgodose kundbehoven och affärsbehoven.

Genom kvalitativa kundintervjuer identifierades kundresan, kundbehoven och drivkrafterna. I workshops med Spendrups skapades innovativa förbättringsförslag med maximal nytta som i sin tur la grunden för den nya designen.

Slutleveransen i den här fasen av samarbetet blev en kundresa med insikter samt en ny design. Designen banar väg för ökad konvertering genom att göra valet av ersättningsprodukter enklare och genom att otydligheter rätas ut tidigt under köpresan. Ett annat uppenbart resultat av arbetet är en ökad kännedom om Spendrups hela sortiment. 

Nu finns grunden för ett utvecklings- och implementationsprojekt på plats. Ett projekt som Spendrups och Rebel and Bird planerar att sparka igång under december månad.

Vill du veta mer?