stjärnurmakarna-hero

Modern och konkurrenskraftig e-handel baserad på insikter om Stjärnurmakarnas kunder

Stjärnurmakarna ville skapa en ny modern e-handelsplattform med fokus på stärkt varumärke och ökad konvertering. I arbetet med Stjärnurmakarnas nya e-handel har Rebel and Bird således fokuserat på hur Stjärnurmakarnas varumärke kan kommuniceras på bästa sätt i kombination med en tydlig presentation av produkter och ett smidigt köpflöde.

En datadriven och insiktsbaserad approach

Projektet med Stjärnurmakarnas nya e-handel inleddes med en förstudie. Tillsammans med Stjärnurmakarna analyserade vi marknads- och målgruppsdata för att, med ett datadrivet angreppsätt, skapa en modern och konkurrenskraftig e-handel. Utifrån våra insikter har vi skapat en kundanpassad e-handel som möter de behov som finns på marknaden.

En tydlig, enkel och koverteringsorienterad UX-design

Vi har gått från en design som var rik på olika element och information, till en stilfull och ren design med produkterna i fokus. Denna förflyttning ger kunden en helt annan möjlighet att utforska sortimentet, bli inspirerad och enkelt hitta rätt produkt. Vi har bl.a. introducerat mycket vit yta för att ge sidan mer luft och positionerat om Stjärnurmakarnas logo för att varumärket ska få mer plats och fokus.  

Webbplatsens nya UX-design fokuserar på en ny och bättre positionering och kontrastering av CTA-knappar samt ett bättre navigationssystem för att minska antalet klick för kunderna i sökandet av produkter och information. Detta är en central framgångsfaktor för ett bolag som Stjärnurmakarna med stora mängder produktinformation.

“I arbetet med redesignen av Stjärnurmakarnas webbplats har vi noggrant sett över kundens varumärke och hur vi bäst kan kommunicera det, både via UX och visuell design. Vi har även lagt stor vikt på att styra hur vi önskar att kunderna ska röra sig på sidan genom att förtydliga “call to action” för högsta möjliga konverteringsresultat”, Tomaž Mrevlje, UX-designer, Rebel and Bird.

Högt fokus på prestanda

Slutligen har laddningstiden, genom rätt teknologi och arkitektur, reducerats avsevärt. Något som vi vet ökar konverteringen och höjer den totala användarupplevelsen.

”Vår e-handel och digitala närvaro är ett prioriterat fokusområde för oss. Tack vare vår uppdaterade design från teamet på Rebel and Bird och plattformsbytet till Norce har vi nu goda möjligheter att vidareutveckla och vässa vårt erbjudande framåt”, Jonas Linder, CCO, Stjärnurmakarna.