Samarbete mellan UX/Visuell design och tjänstedesign resulterar i kundcentrerade slutprodukter, lojalitet och kärlek

Skriven av Matilda Johansson
Bra digitala upplevelser skapar lojalitet och kärlek till varumärken. Ett sätt för att lyckas med detta är att låta UX/visuella designers samarbeta tätt med tjänstedesigners. Genom att kombinera expertisen från båda perspektiven skapas kundcentrerade slutprodukter som inte bara uppfyller era kunders behov utan även överträffar deras förväntningar. Vi träffar Kajsa Gelin, en av Rebel and Birds designers för tre snabba frågor om det bästa med att samarbeta med tjänstedesign.

På vilket sätt påverkar en tjänstedesigner ditt jobb som UX/Visuell designer?

- En tjänstedesigner hjälper mig att få fram det jag som UX-designer behöver - vilka behoven hos de tilltänkta användarna är. Väljer man att ta med en tjänstedesigner i ett utvecklingsprojekt så har man förstått behovet av att inkludera kunderna tidigt i processen. Tillsammans kartlägger vi vilka användarna är, deras pain points och de möjligheter som finns. Gemensamt formulerar vi allt det som behövs för en bra grund innan vi påbörjar att designa. 

“Genom att slippa anta, så sparar vi och våra kunder både tid och pengar i jämförelse med projekt som genomförs utan behovsunderlag”.

Vilka fördelar finns med att ha med tjänstedesign i ett projekt?

- Otroligt många! Det absolut bästa är att det ger rätt utgångspunkt och inför projektstart (när design och utveckling tar vid). Det ger även tydliga riktlinjer så att vi startar “rätt direkt” och minskar risken för att projektet går åt fel håll. Genom att slippa anta, så sparar vi och våra kunder både tid och pengar i jämförelse med projekt som genomförs utan behovsunderlag.

Skulle du säga att man med en tjänstedesigner i teamet får en annan slutprodukt?

- När vi har någon som lägger fullt fokus på vad det är som faktiskt efterfrågas och de som ska använda produkten hamnar vi självklart i ett läge där vi kan leverera en slutprodukt som är mer kundcentrerad, både funktions- och upplevelsemässigt. 

Allt kan egentligen sammanfattas väldigt enkelt. Ju mer vi vet om våra användare och ju bättre vi förstår vad de och marknaden efterfrågar, desto bättre vägledning får vi i vårt arbete. Detta lägger grunden för att kunna skapa digitala upplevelser som träffar rätt, som i sin tur leder till att våra kunder får användare/kunder som älskar deras digitala produkt och varumärke, vilket såklart ingen blir ledsen av :)